artykuł nr 1

Zarządzenie nr 3/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach z dnia 3.04.2023 r.

Zarządzenie nr 3/2023

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach z dnia  3.04.2023 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach z dnia 3.02.2021 r. w sprawie ustalenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach

Załączniki:
Zarządzenie nr 3/202329 KB