artykuł nr 1

Zarządzenie nr 4/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach z dnia 3.04.2023 r.

Zarządzenie nr 4/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach z dnia 3.04.2023 r.

w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach wprowadzonego Zarządzeniem Nr 6/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach z dnia 1 marca 2019 r.
Załączniki:
Zarządzenie nr 4/202331 KB