artykuł nr 1

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg odroczeń, umorzeń lub rozłożeń spłaty na raty bądź udzielono pomocy publicznej w 2014 roku

Załączniki:
Załącznik144 KB
Załącznik221 KB