artykuł nr 1

Rada Sołecka w kadencji 2010-2014

Rada Sołecka Sołectwa Wiktorówek w kadencji 2010-2014

  1. Waldemar Łużyński
  2. Remigiusz Czop
  3. Aldona Trzeciak