artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018 - 2024

Art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609).2) - wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Załączniki:
oświadczenie majątkoweMB