artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie sporządzenia i oddania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażny, stanowiącej własność Gminy Sokolniki, połozonej w obrębie wsi Wyglądacze

Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2014 r, w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiacej własność Gminy Sokolniki, położonej w obrębie wsi Wyglądacze