artykuł nr 1

Zapytanie cenowe - budowa linii kablowej oświetlenia ul. Bocianiej 0,4 V wraz z latarniami

Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego punktowego w miejscowości Walichnowy, ul. Bociania działka nr 556 gm. Sokolniki