artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe - opracowanie analizy w obszarze prowadzenia i finansowania szkół oraz przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki