artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi - na odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku folii rolniczej

Wykonanie usługi - odbiór i przekazanie do recyklingu folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Sokolniki