Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Zespół do spraw przeprowadzenia wyborów

Utworzony: 2024-05-10 | Zmodyfikowany: 2024-05-22 11:03

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki znak: RIOŚ.6220.2.2024 z dnia 20 maja 2024 r. za...

Przedsięwzięcie pn.: " Budowa 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o numerze ewidencyjnym 1207 w miejscowości Góry, obręb Pichlice, gmina Sokolniki"

Utworzony: 2024-05-22 | Zmodyfikowany: 2024-05-22 08:03

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Postanowienie Nr 336/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 20 maja 2024 r. w...

Utworzony: 2024-05-20 | Zmodyfikowany: 2024-05-20 15:16

4. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Postanowienie Nr 335/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 20 maja 2024 r. w...

Utworzony: 2024-05-20 | Zmodyfikowany: 2024-05-20 15:14

5. 2024

PK.ZUZ.4210.175.2024.JG - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomieni o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji w części - pkt. I.I.d. pozwolenia wodnoprawnego z dnia 5.10.2023 r., znak: PO.ZUZ.2.4210.259.2023.BK

Utworzony: 2024-05-17 | Zmodyfikowany: 2024-05-17 11:14

6. 2024

PK.ZUZ.4210.60.2024.JG - Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z zadaniem pn.:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 482 na odcinku skrzyżowania z DK 74 - Sokolniki" w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Utworzony: 2024-05-17 | Zmodyfikowany: 2024-05-17 10:13

7. 2024

PK.ZUZ.4210.175.2024.JG - Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji w części - pkt.II.I.d. pozwolenia wodnoprawnego z dnia 5.10.2023 r znak : PO.ZUZ.2.4210.259.2023.BK

Utworzony: 2024-05-17 | Zmodyfikowany: 2024-05-17 10:09

8. 2024

GPB-II.7820.2.2024.WM - Obwieszczenie Wojewody Łodzkiego

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 482 na odc. skrzyżowanie z DK-74 - Sokolniki od km 90+150 do km 92-106

Utworzony: 2024-05-17 | Zmodyfikowany: 2024-05-17 10:04

9. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie przepr...

Utworzony: 2024-05-13 | Zmodyfikowany: 2024-05-16 09:46

10. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia

Obwieszczenie znak:RIOŚ.6220.2.2024 z dnia 14 maja 2024 r. zawiadamiające strony pos...

Przedsięwzięcie pn.:"Budowa 17 domków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 1207 w miejscowości Góry, obręb Pichlice, gm. Sokolniki" zlokalizowane na działce o nr ewid. 1207, obręb Pichlice, gm. Sokolniki

Utworzony: 2024-05-14 | Zmodyfikowany: 2024-05-14 14:53

11. Rok 2024

Rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Sokolniki

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zadanie polegające na realizacji robot budowlanych "Rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Sokolniki"

Utworzony: 2024-05-14 | Zmodyfikowany: 2024-05-14 14:37

12. Rok 2024

Budowa drogi gminnej w miejscowości Prusak

Budowa drogi gminnej w miejscowości Prusak

Utworzony: 2024-05-14 | Zmodyfikowany: 2024-05-14 13:46

13. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Zarządzenie Nr 120.9.2024 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie zape...

Utworzony: 2024-05-09 | Zmodyfikowany: 2024-05-10 11:04

14. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 9 maja 2024 r. o numerach i granicach obw...

Utworzony: 2024-05-09 | Zmodyfikowany: 2024-05-09 14:31

15. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Sieradzu z dnia 23 kwietnia 2024 r. o...

Utworzony: 2024-04-23 | Zmodyfikowany: 2024-05-09 14:11

16. Kontakt z radnymi

Kontakt do Radnych Rady Gminy Sokolniki

Biuro obsługi rady gminy I piętro pokój nr 9 Urzędu Gminy w Sokolnikach 62 6262212 l rada@sokolniki.pl

Utworzony: 2015-11-03 | Zmodyfikowany: 2024-05-09 12:52

17. Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki

Funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki w kadencji 2024 - 2029 pełni: Pan Rafał Prukop Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 - 16:00, a gdy dzień ten jest wolny od pracy, następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (pokój nr 1 na parterze budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach) Funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sokolniki w kadencji 2024 - 2029 pełni: Pan Marek Małecki

Utworzony: 2003-07-29 | Zmodyfikowany: 2024-05-09 12:50

18. 2024

RGK.6733.4.2024 - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na działkach o numerze ewidencyjnym 275/2, 273/9, 273/7 położone we wsi Pichlice

Utworzony: 2024-05-09 | Zmodyfikowany: 2024-05-09 09:46

19. 2024

RGK.6733.3.2024 - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV położonej w Starym Ochędzynie na działkach o numerze ewidencyjnym 197, 203/13, 203/3, 26/9, 26/8, 26/7, 26/6, 26/5, 26/4, 26/3, 26/2, 26/1, 26/10

Utworzony: 2024-05-09 | Zmodyfikowany: 2024-05-09 09:14

20. 2024

RGK.6733.6.2024 - Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 07.05.2024 r.

Wójt Gminy Sokolniki zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 07 maja 2024 r, decyzji Nr 6/2024, znak sprawy: RGK.6733.6.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z niezbędna infrastrukturą" w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ryś: na działce o numerze ewidencyjnym 1044 położonej we wsi RYS, obręb geodezyjny 00...

Utworzony: 2024-05-07 | Zmodyfikowany: 2024-05-07 12:08