Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Wybory Samorządowe 2024

Obwodowe Komisje Wyborcze

Utworzony: 2024-02-25 | Zmodyfikowany: 2024-02-27 15:23

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki znak: RIOŚ.6220.1.2024 z dnia 27 lutego 2024 r. ...

Przedsięwzięcie pn.: "Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Parkowej, na części działki ewid. 6/4, obręb Walichnowy", zlokalizowane na działce o nr ewid.: 6/4, obręb Walichnowy, gm. Sokolniki

Utworzony: 2024-02-27 | Zmodyfikowany: 2024-02-27 12:56

3. Rok 2024

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zamiany pomiędzy Gminą Sokolniki a os...

Utworzony: 2024-02-27 | Zmodyfikowany: 2024-02-27 10:11

4. Wybory Samorządowe 2024

Zespół do spraw przeprowadzenia wyborów

Utworzony: 2024-02-25 | Zmodyfikowany: 2024-02-26 16:04

5. Wybory Samorządowe 2024

Gminna Komisja Wyborcza w Sokolnikach

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach: Urząd Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki

Utworzony: 2024-02-25 | Zmodyfikowany: 2024-02-26 15:58

6. 2024

RGK.6733.2.2024 - Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 22.02.2024 r

Utworzony: 2024-02-26 | Zmodyfikowany: 2024-02-26 12:45

7. Ogłoszenia Przetargów

Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ryś

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, projektowanie przez Wykonawcę, polegające na zaprojektowaniu i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ryś, Gmina Sokolniki, powiat wieruszowski, województwo łódzkie. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do: wykonania kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskania wszelkich uzgodnień, opinii oraz decyzji niezbędnych do budowy infrastruktury, o której mowa w PFU, wykonania robót budowlanych polegających na rozbud...

Utworzony: 2024-01-04 | Zmodyfikowany: 2024-02-26 11:57

8. 2024

Projekty uchwał na LXXI sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 29 lutego 2024 r.

Utworzony: 2024-02-23 | Zmodyfikowany: 2024-02-23 16:30

9. Kadencja 2018-2023

Zawiadomienie o LXXI sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 29 lutego 2024 r.

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz § 62 ust.1 uchwały Nr XLI/227/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sokolniki (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4815) zawiadamiam, że w dniu 29 lutego 2024 roku o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, odbędzie się LXXI...

Utworzony: 2024-02-22 | Zmodyfikowany: 2024-02-23 14:40

10. Posiedzenia komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 28 lutego 2024r.

Zawiadamiam, że w dniu 28 lutego 2024 roku o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat udzielonych dotacji na zadania związane z ochroną środowiska za 2023 rok. 3. Analiza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach...

Utworzony: 2024-02-22 | Zmodyfikowany: 2024-02-23 14:35

11. Rok 2024

Budowa 83 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokolniki

Utworzony: 2024-02-06 | Zmodyfikowany: 2024-02-23 13:49

12. Wybory Samorządowe 2024

Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 22 lutego 2024 r.

Utworzony: 2024-02-22 | Zmodyfikowany: 2024-02-23 07:58

13. 2024

RGK.6733.1.2024 - Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 21.02.2024 r.

Utworzony: 2024-02-22 | Zmodyfikowany: 2024-02-22 10:20

14. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia

Obwieszczenie znak: RIOŚ.6220.2.2024 z dnia 19 lutego 2024 r. o wystąpieniu Wójta Gm...

Przedsięwzięcie pn.: "Budowa 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o numerze ewidencyjnym 1207 w miejscowości Góry, obręb Pichlice, gmina Sokolniki"

Utworzony: 2024-02-19 | Zmodyfikowany: 2024-02-19 08:46

15. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki zawiadamiające strony postępowania o nowym termi...

Przedsięwzięcie pn.: "Budowa 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o numerze ewidencyjnym 1207 w miejscowości Góry, obręb Pichlice, gmina Sokolniki"

Utworzony: 2024-02-19 | Zmodyfikowany: 2024-02-19 08:43

16. Wybory Samorządowe 2024

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej

Utworzony: 2024-02-18 | Zmodyfikowany: 2024-02-18 15:59

17. Posiedzenia komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 19 lutego 2024r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w poniedziałek 19 lutego 2024 r. o godzinie 8:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia. 2. Analiza projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Walichnowach – wypracowanie opinii. 3. Analiza projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowe...

Utworzony: 2024-02-18 | Zmodyfikowany: 2024-02-18 15:22

18. 2023

Uchwała Nr LXIX/404/23 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr LXIX/404/23 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Utworzony: 2023-12-28 | Zmodyfikowany: 2024-02-16 12:23

19. 2023

Uchwała Nr LXVIII/389/23 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 listopada 2023 r.

Uchwała Nr LXVIII/389/23 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Utworzony: 2023-11-30 | Zmodyfikowany: 2024-02-16 12:16

20. 2023

Uchwała Nr LXVII/384/23 Rady Gminy Sokolniki z dnia 26 października 2023 r.

Uchwała Nr LXVII/384/23 Rady Gminy Sokolniki z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Utworzony: 2023-10-26 | Zmodyfikowany: 2024-02-16 12:13