Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia

Szczegóły odbioru sadzonek

W dniach 29-30 września 2022 roku odbędzie się czwarta edycja ogólnopolskiej akcji pod nazwą "#sadziMY". Szczegóły dotyczące odbioru sadzonek w załączonym poniżej piśmie.

Utworzony: 2022-09-27 | Zmodyfikowany: 2022-09-27 12:15

2. Rok 2022

Hurtowy zakup oleju napędowego z dostawą do Zamawiającego

Hurtowy zakup oleju napędowego z dostawą do Zamawiającego

Utworzony: 2022-09-16 | Zmodyfikowany: 2022-09-27 12:04

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki zawiadamiające strony postępowania o wpłynięciu ...

Przedsięwzięcie pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku produkcyjno - magazynowego z infrastrukturą towarzyszącą, usytuowanego w miejscowości Prusak nr 23, na działkach nr ewid. 332/1, 332/2, 336/5, 336/6, 337/7, 337/10, 337/13, 337/15, 34/1, 341/3, 343/2, 344/2, 345/4 oraz fragmentach działek 329 i 326/3 w obrębie nr 6 Prusak (gm. Sokolniki)"

Utworzony: 2022-09-27 | Zmodyfikowany: 2022-09-27 11:26

4. 2022

Projekty uchwał na LIV sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 28 września 2022 r.

Utworzony: 2022-09-22 | Zmodyfikowany: 2022-09-23 14:14

5. Kadencja 2018-2023

Zawiadomienie o LIV sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 28 września 2022 r.

Zawiadamiam, że w dniu 28 września 2022 roku o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się LIV sesja Rady Gminy Sokolniki. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Uwagi do protokołu z LIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Sokolniki. 4. Interpelacje i zapytania Radnych. 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Sokolniki za pierwsze półrocze...

Utworzony: 2022-09-23 | Zmodyfikowany: 2022-09-23 12:38

6. Ogłoszenia

Obwieszczenie

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu obwieszcza, że 19 września 2022r. została wydana decyzja pozwolenie wodnoprawne w związku z projektowanym odwodnieniem odcinka drogi gminnej w m. Prusak, w gminie Sokolniki

Utworzony: 2022-09-23 | Zmodyfikowany: 2022-09-23 09:14

7. Redakcja Biuletynu

Redakcja Biuletynu

Zespół redakcyjny BIP: Koordynator BIP – Ewelina Kos, tel. 62 6262212, email: sekretarz@sokolniki.pl Administrator strony BIP – Łukasz Zychla, email: inf@sokolniki.pl Redaktorzy BIP: Zuzanna Sułkowska – Dział: ochrona środowiska, zapytania cenowe i ogłoszenia z zakresu ochrony środowiska i prowadzonych inwestycji, tel. 62 6262228, email: zuzannas@sokolniki.pl Monika Herbeć – Dział: strategie, ogłoszenia, zapytania cenowe oraz rejestry i ewidencje wynikające z zakresu z...

Utworzony: 2015-05-19 | Zmodyfikowany: 2022-09-21 13:32

8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki o zakończeniu postępowania dowodowego

Przedsięwzięcie pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej pod nazwą "ZDZIERCZYZNA PV I" o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stacjami transformatorowymi SN/nN oraz kontenerami technicznymi w postaci magazynów energii" zlokalizowane na działkach o nr ewid. 108 i 138, obręb Zdzierczyzna, gm. Sokolniki

Utworzony: 2022-09-21 | Zmodyfikowany: 2022-09-21 09:09

9. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki o zakończeniu postępowania dowodowego

Przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji mebli o budowę hali produkcyjnej mebli wraz z częścią socjalno - magazynową i infrastrukturą towarzyszącą" zlokalizowane na działkach o nr ewid. 151, 152, 153/3, 155, 156/1, 156/2, 157 i 158, obręb Ochędzyn Nowy, gm. Sokolniki

Utworzony: 2022-09-21 | Zmodyfikowany: 2022-09-21 09:04

10. Rok 2022

Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół im.Jana Pawła II w Sokolnikach (2)

Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół im.Jana Pawła II w Sokolnikach

Utworzony: 2022-09-19 | Zmodyfikowany: 2022-09-19 14:33

11. Rok 2022

Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach

Roboty budowlane - Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach

Utworzony: 2022-08-30 | Zmodyfikowany: 2022-09-19 12:21

12. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki o wydłużeniu terminu na złożenie uzupełnienia do...

Przedsięwzięcie pn.:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 482 na odcinku skrzyżowania z DK 74- Sokolniki" zlokalizowane w gm. Sokolniki, na odcinku drogi od km 90+510 do km 92+105

Utworzony: 2022-09-19 | Zmodyfikowany: 2022-09-19 12:12

13. Ogłoszenia

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postępowania ...

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodno prawnego znak: PO.ZUZ.2.4210.218.2022.JG z dnia 4 sierpnia 2022 r.

Utworzony: 2022-08-04 | Zmodyfikowany: 2022-09-19 11:03

14. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki o przekazaniu uzupełnienia Raportu ooś do RDOŚ w...

Przedsięwzięcie pn.:" Rozbudowa i przebudowa budynku produkcyjno - magazynowego z infrastruktura towarzyszącą" usytuowane w m. Prusak 23, na działkach o nr ewid. 332/1, 332/2, 336/5, 336/6, 337/7, 337/10, 337/13, 337/15, 341/1, 341/3, 343/2, 344/2, 345/4 oraz fragmentach działek 329 i 326/3, obręb Prusak, gm. Sokolniki

Utworzony: 2022-09-16 | Zmodyfikowany: 2022-09-16 10:14

15. Rok 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi pn.:"Odbiór i zagospodarowanie odpadów k...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi pn.:"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wyszczególnionych miejsc użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Sokolniki".

Utworzony: 2022-09-15 | Zmodyfikowany: 2022-09-15 12:39

16. Rok 2022

Zapytanie ofertowe - dotyczące remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Urzędu Gmin...

Zapytanie ofertowe - dotyczące remontu pomieszczeń sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach

Utworzony: 2022-08-23 | Zmodyfikowany: 2022-09-14 09:14

17. Rok 2022

Przebudowa drogi gminnej ulicy Nowej w miejscowości Sokolniki

Przebudowa drogi gminnej ulicy Nowej w miejscowości Sokolniki

Utworzony: 2022-07-18 | Zmodyfikowany: 2022-09-13 11:02

18. Ogłoszenia

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postępowania ...

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego znak: PO.ZUZ.2.4210.104.2022.JG z dnia 7 lipca 2022 r.

Utworzony: 2022-07-07 | Zmodyfikowany: 2022-09-06 13:47

19. Rok 2022

Sprawozdania za II kwartał 2022 roku

Sprawozdania za II kwartał 2022 roku

Utworzony: 2022-09-06 | Zmodyfikowany: 2022-09-06 10:04

20. Ogłoszenia

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postępowania ...

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego znak: PO.ZUZ.2.4210.292.2022.MJ z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Utworzony: 2022-08-31 | Zmodyfikowany: 2022-09-05 10:29