Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborcz...

ZARZĄDZENIE NR 120.23.2023 WÓJTA GMINY SOKOLNIKI z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Utworzony: 2023-08-18 | Zmodyfikowany: 2023-09-29 12:34

2. Rok 2023

Dostawa - węgla kamiennego i pelletu drzewnego z transportem i rozładunkiem na potrz...

Dostawa wegla kamiennego i pelletu drzewnego z transportem i rozładunkiem na potrzeby Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach

Utworzony: 2023-09-22 | Zmodyfikowany: 2023-09-29 10:42

3. Rok 2023

Dostawa - Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie infrastruktury zdal...

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie infrastruktury zdalnego systemu rozliczeń wody

Utworzony: 2023-09-13 | Zmodyfikowany: 2023-09-26 13:55

4. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023

Zespół do spraw przeprowadzenia wyborów

Zespół do spraw przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Ewelina Kos – przewodniczący zespołu Pełnomocnik Wójta ds. organizacji wyborów, w tym organizowanie prac związanych z obsługą administracyjną oraz obsługą posiedzeń obwodowych komisji wyborczych oraz realizowanie pozostałych zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy. I piętro, pokój nr 9 Nr tel. 6262...

Utworzony: 2023-09-18 | Zmodyfikowany: 2023-09-25 14:45

5. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023

Postanowienie Nr 128/2023 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 25 września 2023 ...

Utworzony: 2023-09-25 | Zmodyfikowany: 2023-09-25 14:40

6. Rok 2023

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 1242/2 o pow. 0,1176 ha położon...

Utworzony: 2023-09-25 | Zmodyfikowany: 2023-09-25 14:36

7. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023

Postanowienie Nr 127/2023 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 25 września 2023 ...

Utworzony: 2023-09-25 | Zmodyfikowany: 2023-09-25 14:19

8. 2023

RGK.6733.5.2023 - Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 22.09.2023 t.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki - zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 22 września 2023 r, decyzji Nr 5/2023, znak sprawy: RGK.6733.5.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV i nN do 1 kV, budowa słupowej stacji transformatorowej

Utworzony: 2023-09-25 | Zmodyfikowany: 2023-09-25 13:17

9. Rok 2023

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 212/10 położonej w obrę...

Ogłoszenie I pisemny przetarg nieograniczony na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokolniki

Utworzony: 2023-06-30 | Zmodyfikowany: 2023-09-21 12:13

10. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023

Informacja Wójta Gminy Sokolniki z dnia 19 września 2023 r. w zakresie bezpłatnego t...

Utworzony: 2023-09-19 | Zmodyfikowany: 2023-09-19 15:34

11. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia ...

Utworzony: 2023-09-18 | Zmodyfikowany: 2023-09-19 10:43

12. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023

Informacja z dnia 15 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, ...

Utworzony: 2023-09-15 | Zmodyfikowany: 2023-09-19 10:42

13. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023

Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z kalendarzem wyborczym dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023 r. zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych następuje do dnia 15 września 2023 r. Zgłoszenia kandydatów na członków OKW przyjmuje urzędnik wyborczy za pośrednictwem Urzędu Gminy w Sokolnikach, w godzinach pracy urzędu gminy tj. Poniedziałek 7.30 do 15.30 Wtorek 8.30 do 16.30 Środa 7.30 do 15.30 Czwartek 7.30 do 15.30 Piątek 7.3...

Utworzony: 2023-08-31 | Zmodyfikowany: 2023-09-18 11:05

14. 2023

RGK.6733.4.2023 - Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 14.09.2023 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV i budowie złącz typu ZKSN" w miejscowości Pichlice

Utworzony: 2023-09-13 | Zmodyfikowany: 2023-09-13 12:22

15. 2023

RGK.6730.9.2022 - Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 05.09.2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: polegającej na budowie hal logistyczno - magazynowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, urządzeniami i obiektami towarzyszącymi we wsi Ryś

Utworzony: 2023-09-11 | Zmodyfikowany: 2023-09-11 12:09

16. Rok 2023

Roboty budowalne - Termomodernizacji remizy OSP w Pichlicach (2 postępowanie)

Roboty budowlane - Termomodernizacja remizy OPS w Pichlicach (2 postępowanie)

Utworzony: 2023-08-25 | Zmodyfikowany: 2023-09-11 11:08

17. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń Wójta Gminy Sokolniki naprowadzenie dzia...

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń Wójta Gminy Sokolniki na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Utworzony: 2021-10-19 | Zmodyfikowany: 2023-09-07 12:38

18. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Zezwolenie naprowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników...

Utworzony: 2020-08-26 | Zmodyfikowany: 2023-09-07 12:36

19. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiornikó...

Utworzony: 2021-05-28 | Zmodyfikowany: 2023-09-07 12:31

20. Rok 2023

Przebudowa drogi gminnej (ul. Aleja) w miejscowości Walichnowy

Droga gminna w miejscowości Walichnowy, ul. Aleja o długości 0,207 km

Utworzony: 2023-08-01 | Zmodyfikowany: 2023-09-07 10:25