Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Kadencja 2018 -2023

Protokół Nr XXXII/2021 z XXXII Sesji Rady Gminy Sokolniki z dnia 31 maja 2021 r.

Utworzony: 2021-07-28 | Zmodyfikowany: 2021-07-28 12:19

2. Rok 2021

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkały...

Utworzony: 2021-07-14 | Zmodyfikowany: 2021-07-28 10:10

3. Rok 2021

Zapytanie cenowe - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej

Zapytanie cenowe - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej

Utworzony: 2021-07-27 | Zmodyfikowany: 2021-07-27 10:31

4. Siwik Zofia

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) - wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Utworzony: 2021-06-17 | Zmodyfikowany: 2021-07-26 08:32

5. Aleksandra Kukawska

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) - wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Utworzony: 2021-07-26 | Zmodyfikowany: 2021-07-26 08:31

6. Godziny urzędowania

Godziny urzędowania

Urząd Gminy w Sokolnikach czynny jest w dniach roboczych: poniedziałki, środy i czwartki od 6.30 do 14.30 we wtorki w piątki od 6.30 do 16.00 od 6.30 do 13.00

Utworzony: 2014-10-29 | Zmodyfikowany: 2021-07-26 07:14

7. Rok 2021

Zapytanie cenowe dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoś...

Zapytanie cenowe dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokolniki (ul. Parkowa)”

Utworzony: 2021-06-24 | Zmodyfikowany: 2021-07-22 11:09

8. Sekretarz

Sekretarz Gminy Sokolniki

Funkcję Sekretarza Gminy Sokolniki pełni Pani Lidia Beljulji W zastępstwie Sekretarza - Pani Ewelina Kos tel. 62 78 451 59 Sekretarz Gminy Sokolniki przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu

Utworzony: 2010-09-01 | Zmodyfikowany: 2021-07-09 12:28

9. Dane podstawowe

Informacje ogólne o Urzędzie

Urząd Gminy Sokolniki Rodzaj Gmina wiejska Województwo łódzkie Powiat wieruszowski Kod 98-420 Miejscowość SOKOLNIKI, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 Kontakt TEL. (+48) 62 78 451 59, FAX: (+48) 62 78 451 94 e-mail: ug@sokolniki.pl Adres skrytki ePUAP: /0l553rtalf/SkrytkaESP Wójt Sylwester Skrzypek tel. 62 78 451 59 Przewodniczący Rady Rafał Prukop tel. 62 78 45 159 Skarbnik Barbara Sawicka - Kanicka tel. 62 62 622 17 Sekretarz w zastępstwie Sekretarza Lidia Beljulji Ewelina Kos tel. 62 78...

Utworzony: 2003-06-24 | Zmodyfikowany: 2021-07-09 12:27

10. Rok 2021

Budowa hali stalowej dla oczyszczalni ścieków w Sokolnikach (II postępowanie)

Budowa hali stalowej dla oczyszczalni ścieków w Sokolnikach

Utworzony: 2021-06-14 | Zmodyfikowany: 2021-07-06 07:49

11. Rok 2021

Dostawa i montaż pracy śrubowo - talerzowej z flokulatorem oraz urządzenia do usuwan...

Dostawa i montaż pracy śrubowo - talerzowej z flokulatorem oraz urządzenia do usuwania skratek i piasku z instalacją odtłuszczania oraz napowietrzania do oczyszczalni ścieków w Sokolnikach

Utworzony: 2021-06-14 | Zmodyfikowany: 2021-07-06 07:48

12. 2021

Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 30 czerwca 2021 r.

Utworzony: 2021-06-22 | Zmodyfikowany: 2021-07-01 14:47

13. Kadencja 2018-2023

Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 30 czerwca 2021 r.

Zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2021 roku o godzinie 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Sokolniki. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. 4. Interpelacje i zapytania Radnych. 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Sokolniki za 2020 rok, debata nad raportem o stanie gminy Sokolni...

Utworzony: 2021-06-24 | Zmodyfikowany: 2021-06-24 12:50

14. Posiedzenia komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 30 czerwca 2021r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w środę 30 czerwca 2021 r. o godzinie 9:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach przy ul. Parkowej 1. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad. 2. Informacja z realizacji „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Sokolniki przyjętego na lata 2015 – 2020”. 3. Informacja w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowan...

Utworzony: 2021-06-24 | Zmodyfikowany: 2021-06-24 11:59

15. Rok 2021

Zapytanie cenowe na wykonanie dostawy - sukcesywna bezgotówkowa dstawa oleju napędow...

Utworzony: 2021-05-31 | Zmodyfikowany: 2021-06-24 10:41

16. Beata Waniek

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) - wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Utworzony: 2021-06-24 | Zmodyfikowany: 2021-06-24 09:29

17. Petycje

PETYCJE 2021

REJESTR PETYCJI SKIEROWANYCH DO WÓJTA GMINY SOKOLNIKI Lp. Znak sprawy Przedmiot petycji Data złożenia petycji Treść petycji Odpowiedź na petycję 1. ROS.152.1.2021 Petycja w sprawie naprawy i utwardzenia drogi oraz budowy oświetlenia na ulicy Zielonej w Sokolnikach 08.02.2021 Petycja Odpowiedź na petycję 2. ROS.152.2.2021 Petycja w sprawie zamontowania przynajmniej trzech progów zwalniających w miejscowości Zagórze od ulicy Parkowej do ulicy Kaliskiej 22.06.2021 Petycja REJESTR PETYCJI SKIEROW...

Utworzony: 2021-02-26 | Zmodyfikowany: 2021-06-24 08:40

18. Marta Mieszała

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) - wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Utworzony: 2021-06-22 | Zmodyfikowany: 2021-06-22 13:32

19. Anna Chojnacka

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) - wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Utworzony: 2021-06-22 | Zmodyfikowany: 2021-06-22 10:52

20. Zarządzenia

Zarządzenie Nr 9.2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach z ...

Zarządzenie Nr 9.2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach

Utworzony: 2021-06-18 | Zmodyfikowany: 2021-06-18 13:09