Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna48258
   Dane podstawowe176606
   Ogłoszenia91838
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze52480
     Nabór na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych 7443
   Godziny urzędowania6522
   Organizacja urzędu14415
   Dostępność681
   Zastępca Wójta742
   Sekretarz7317
   Skarbnik7364
   Rejestry i ewidencje4442
     Rejestr Instytucji Kultury1518
     Księgi rejestrowe Instytucji Kultury1486
   Nieodpłatna pomoc prawna2640
Organy
   Wójt Gminy16177
     Kompetencje2128
     Kontakt2351
     Zarządzenia6427
     Raport o stanie Gminy Sokolniki568
    ›    2019485
    ›    2020420
    ›    2021315
    ›    2022256
    ›    2023108
   Rada Gminy17584
     Przewodniczący Rady2999
     Skład Rady7285
     Regulamin1949
     Plan Pracy Rady3166
     Sesje6238
    ›    Sesje w poprzednich kadencjach9978
    ›    Kadencja 2018-20234523
     Uchwały Rady Gminy2280
     Projekty Uchwał2648
    ›    2015985
    ›    20161585
    ›    20172253
    ›    2018954
    ›    20191135
    ›    2020859
    ›    20211423
    ›    20221194
    ›    2023382
     Wnioski i interpelacje Radnych - kadencja 2018 - 20231515
     Dyżury radnych1993
     Kontakt z radnymi2534
     Nagrania i transmisja obrad Rady Gminy830
     System Rada dla Mieszkańców426
   Komisje Rady - kadencja 2018-2023 1754
     Komisja Rozwoju Gminy988
    ›    Przedmiot działania493
    ›    Skład osobowy497
    ›    Plan pracy i sprawozdania920
    ›    Posiedzenia komisji2598
     Komisja Rewizyjna784
    ›    Przedmiot działania444
    ›    Skład osobowy592
    ›    Plan pracy i sprawozdania822
    ›    Posiedzenia komisji1538
     Komisja skarg, wniosków i petycji605
    ›    Przedmiot działania422
    ›    Skład osobowy463
    ›    Plan pracy i sprawozdania471
    ›    Posiedzenia komisji1336
     Doraźna komisja statutowa346
    ›    Skład osobowy302
    ›    Posiedzenia komisji1502
    ›    Plan pracy i sprawozdania345
    ›    Przedmiot działania336
   Komisje Rady - Archiwum4448
     Komisja Rozwoju Gminy519
    ›    Przedmiot działania514
    ›    Skład osobowy588
    ›    Plan pracy i sprawozdania500
    ›    Posiedzenia komisji1445
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia1800
    ›    Przedmiot działania1279
    ›    Skład osobowy2015
    ›    Plan pracy i sprawozdania2088
     Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego1417
    ›    Przedmiot działania1169
    ›    Skład osobowy1557
    ›    Plan pracy i sprawozdania2611
    ›    Posiedzenia komisji1021
    ›    Uchwały komisji932
     Komisja Rewizyjna1556
    ›    Przedmiot działania950
    ›    Skład osobowy1737
    ›    Plan pracy i sprawozdania2210
    ›    Posiedzenia komisji1139
    ›    Uchwały komisji952
     Komisja Rolnictwa1362
    ›    Przedmiot działania1072
    ›    Skład osobowy1761
    ›    Plan pracy i działania1405
    ›    Posiedzenia komisji816
    ›    Uchwały komisji843
     Wspólne posiedzenia stałych komisji rady gminy691
    ›    Posiedzenia komisji1844
     Doraźna Komisja Statutowa583
    ›    Przedmiot działania655
    ›    Skład osobowy633
    ›    Posiedzenia komisji765
Prawo Lokalne
   Zbiór aktów prawa miejscowego3160
   Statut6365
   Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy3995
   Budżet6364
     Projekty5276
     Uchwały Budżetowe2291
    ›    20111001
    ›    20131149
    ›    2014834
    ›    2015784
    ›    20161215
    ›    20171210
    ›    20181238
    ›    20191984
    ›    2020858
    ›    2021528
    ›    2022663
    ›    2023205
     Podstawowe informacje o budżecie2081
    ›    2005998
    ›    20061147
    ›     20071220
    ›    20081239
    ›    20091321
    ›    20151115
    ›    2014923
    ›    2016868
    ›    2017626
   Sprawozdania4982
     Rok 2022280
     Rok 2021321
     Rok 2020530
    ›    Rok 20141337
    ›    Rok 20151612
    ›    Rok 20161397
    ›    Rok 20171224
    ›    Rok 2018445
    ›    Rok 2019561
     Sprawozdania archiwalne 2014-201997
    ›    Rok 20061290
    ›    Rok 20071450
    ›    Rok 20081523
    ›    Rok 20092321
    ›    Rok 20102476
    ›    Rok 20112602
    ›    Rok 20121927
    ›    Rok 20131997
     Sprawozdania archiwalne 2006-2013610
     Sprawozdania archiwalne 2000-20051799
   Podatki 7830
     Podatek od nieruchomości8735
     Podatek od środków transportowych6043
     Podatek rolny5702
     Podatek leśny2730
     Opłata od posiadania psów2477
     Inkaso1517
     Opłata targowa1534
     Informacje w sprawach podatków2233
     Zwolnienia podatkowe1502
   Strategie6943
   Protokoły z Sesji Rady Gminy Sokolniki14835
     Kadencja 2018 -20231568
     Kadencja 2014 -20182545
     Kadencja 2010 -20141966
     Kadencja 2006 -20102255
   Zagospodarowanie przestrzenne16297
     Studium i plany3896
     Zawiadomienia206
    ›    2022286
    ›    202384
     Obwieszczenia233
    ›    2022642
    ›    2023119
     Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego1878
   Ochrona środowiska7150
     Wycinka drzew i krzewów2163
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wnioski1988
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia11501
     Decyzje środowiskowe1124
    ›    Wydane decyzje675
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia archiwalne196
    ›    Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych4066
    ›    Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń4720
    ›    Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - wymagania dla przedsiębiorców1515
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych608
    ›    Informacje o postępowaniach339
     Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną1297
     Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego1201
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sokolniki oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi1678
     Uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - wymagania dla przedsiębiorców1089
     Rejestr działalności regulowanej1289
     Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości1499
    ›    2013 rok1314
    ›    2014 rok1234
    ›    2015 rok1227
    ›    2016 rok937
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt800
    ›    2017 rok751
    ›    2018 rok584
    ›    2019 rok352
    ›    2020 rok355
    ›    2021 rok249
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest5479
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków2575
     Program ochrony środowiska dla gminy Sokolniki1710
     Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi1747
     Kalendarz polowań zbiorowych411
   Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu1880
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów50817
     Rok 20234063
     Rok 20229424
     Rok 202130939
     Rok 202013024
     Rok 201921964
     Rok 201821053
     Rok 201719600
   Zapytania cenowe25073
     Rok 20233450
     Rok 20226332
     Rok 202122907
     Rok 202013029
     Rok 201922436
     Rok 201819711
     Rok 201726521
     Archiwum3120
    ›    Rok 20128653
    ›    Rok 20138417
    ›    Rok 201411666
    ›    Rok 201526232
    ›    Rok 201629564
   Gospodarka nieruchomościami5940
     Rok 20231383
     Rok 20221139
     Rok 20201218
     Rok 2019509
     Rok 20181281
     Rok 20172601
     Rok 20161240
     Rok 201511503
     Rok 20141145
     Rok 20121935
   Roczny plan zamówień6119
     2022483
     2021391
     2018527
     2017714
   Archiwum3082
     Rok 201615554
     Rok 201526588
     Rok 201413392
     Rok 20139621
     Rok 20129421
     Rok 201120990
     Rok 201015489
     Rok 200912806
     Rok 200812435
     Rok 200727533
     Rok 200611437
     Rok 20053166
     Rok 20043966
     Rok 20031650
   Regulaminy3451
   Platforma zakupowa221
Załatwianie Spraw
   Karty usług7211
     Referat Organizacyjny2602
     Referat Finansów i Podatków4200
     Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Mieniem6680
     Urząd Stanu Cywilnego4798
     Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji1050
     Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska1318
   Elektroniczna skrzynka podawcza3136
   Wniosek o przyznanie prawa pomocy w post. przed sądami administr.1443
   Udostępnianie informacji publicznej3517
   Ułatwienia dostępu1361
   Petycje3093
   Zgromadzenia2127
Wybory i Referenda
   Referendum Ogólnokrajowe 2023 r.134
   Wybory ławników 2024/27126
   Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 20231751
   Wybory Prezydenta RP 20202653
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 20191272
   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sokolniki901
   Archiwum1375
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sokolniki 1308
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019747
     Wybory Samorządowe 20183235
     Wybory parlamentarne 20153550
     Referendum ogólnokrajowe 20151849
     Wybory Prezydenta RP 20151805
     Wybory Samorządowe 20144809
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20141750
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 20114780
     Wybory do Izb Rolniczych 20112547
     Wybory Samorządowe 20107769
     Wybory Prezydenta RP 20106139
     Referendum Gminne5903
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20094933
     Wybory uzupełniające 20086281
     Wybory 20074199
Inne
   Jednostki organizacyjne6353
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki2263
    ›    Kontakt1380
    ›    Sprawozdania1899
    ›    Dokumenty statutowe1466
    ›    Kierownictwo981
    ›    Regulaminy578
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki4874
    ›    Kontakt1978
    ›    Kierownictwo1624
    ›    Statut8929
    ›    RODO388
    ›    Zapytania cenowe5032
    ›    Program działania instytucji90
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej3122
    ›    Kontakt2481
    ›    Kierownictwo1830
    ›    Statut1228
    ›    Elektroniczna Skrzynka Podawcza920
    ›    Zarządzenia1973
    ›    RODO474
    ›    Zapytania cenowe5253
    ›    Ogłoszenia o naborze1094
     Placówki Edukacyjne5754
   SOŁECTWA5109
     Informacja o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.859
     Sołectwo Bagatelka1742
    ›    Statut1096
    ›    Sołtys1448
    ›    Rada Sołecka1177
    ›    Zebrania Wiejskie1679
     Sołectwo Góry1123
    ›    Statut717
    ›    Sołtys1089
    ›    Rada Sołecka834
    ›    Zebrania Wiejskie1550
     Sołectwo Kopaniny1376
    ›    Statut769
    ›    Sołtys1130
    ›    Rada Sołecka827
    ›    Zebrania Wiejskie1544
     Sołectwo Nowy Ochędzyn1696
    ›    Statut926
    ›    Sołtys1292
    ›    Rada Sołecka964
    ›    Zebrania Wiejskie1619
     Sołectwo Pichlice1594
    ›    Statut754
    ›    Sołtys1127
    ›    Rada Sołecka910
    ›    Zebrania Wiejskie1646
     Sołectwo Prusak1251
    ›    Statut757
    ›    Sołtys1144
    ›    Rada Sołecka826
    ›    Zebrania Wiejskie1561
     Sołectwo Ryś1143
    ›    Statut711
    ›    Sołtys1042
    ›    Rada Sołecka1500
    ›    Zebrania Wiejskie1707
     Sołectwo Sokolniki1648
    ›    Statut768
    ›    Sołtys2226
    ›    Rada Sołecka934
    ›    Zebrania Wiejskie2008
     Sołectwo Stary Ochędzyn1381
    ›    Statut845
    ›    Sołtys1167
    ›    Rada Sołecka967
    ›    Zebrania Wiejskie1634
     Sołectwo Tyble1348
    ›    Statut819
    ›    Sołtys1041
    ›    Rada Sołecka914
    ›    Zebrania Wiejskie1537
     Sołectwo Walichnowy2098
    ›    Statut833
    ›    Sołtys1333
    ›    Rada Sołecka1003
    ›    Zebrania Wiejskie2265
     Sołectwo Wiktorówek1135
    ›    Statut808
    ›    Sołtys966
    ›    Rada Sołecka826
    ›    Zebrania Wiejskie1452
     Sołectwo Zdzierczyzna1010
    ›    Statut824
    ›    Sołtys950
    ›    Rada Sołecka933
    ›    Zebrania Wiejskie1381
   Organizacje pozarządowe68009
     Otwarte konkursy ofert193
     Komisje konkursowe116
   Kontrole i audyty3198
     Kontrole zewnętrzne1419
    ›    2009950
    ›    2010965
    ›    20111148
    ›    2012926
    ›    20131000
    ›    2014885
     Kontrole wewnętrzne1193
    ›    2011776
    ›    2012748
    ›    2013842
    ›    2014798
     Audyty1404
    ›    2011848
    ›    2012787
     Kontrola zarządcza1094
    ›    2012870
    ›    2013759
    ›    2018209
    ›    2019407
    ›    2020289
   Oświadczenia majątkowe15318
     Wójt4136
    ›    Sylwester Skrzypek5489
    ›     Olek Aurelia2932
     Urząd Gminy6700
    ›    Henryk Niedźwiecki1001
    ›    Ewa Bartosiewicz1877
    ›    Katarzyna Krzyżanowska1465
    ›    Barbara Sawicka-Kanicka1077
    ›    Lidia Beljulji1773
    ›    Ryszard Grüner979
    ›    Aleksandra Kukawska689
    ›    Ewelina Kos765
    ›    Bartosz Górka329
    ›    Rafał Barszczewski50
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2014-20182529
    ›    Bartosz Górka2531
    ›    Ewa Jopek1706
    ›    Agnieszka Kadłubek1342
    ›    Grzegorz Kowalczyk1335
    ›    Zbigniew Kowalczyk1248
    ›    Rafał Lasota1277
    ›    Gabriela Malik1735
    ›    Marek Małecki1203
    ›    Zdzisław Mielczarek988
    ›    Adrian Niedźwiecki1093
    ›    Antoni Otorowski1397
    ›    Rafał Prukop1506
    ›    Jarosław Rembecki1188
    ›    Tomasz Rosiński1326
    ›    Radosław Szkudlarek1439
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2018-20232543
    ›    Bartosz Górka772
    ›    Roman Jagielski773
    ›    Agnieszka Kadłubek814
    ›    Grzegorz Kowalczyk535
    ›    Zbigniew Kowalczyk1077
    ›    Dariusz Kowalewski637
    ›    Rafał Lasota669
    ›    Marek Małecki1166
    ›    Zdzisław Mielczarek641
    ›    Antoni Otorowski515
    ›    Rafał Prukop676
    ›    Jarosław Rembecki694
    ›    Tomasz Rosiński560
    ›    Bogdan Stanek569
    ›    Radosław Szkudlarek777
    ›    Henryk Niedźwiecki636
    ›    Ewa Jopek221
     Dyrektorzy placówek oświatowych4023
    ›    Frankowska Anna4099
    ›    Suchy Olga4023
    ›    Malinowska Mirosława4150
    ›    Jamróz Iwona2298
    ›    Michał Hącel1452
    ›    Anna Chojnacka994
    ›    Marta Mieszała668
    ›    Wydmuch Barbara3209
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach3518
    ›    Jaroch Cygan Mariola3017
    ›    Ewa Szandała903
    ›    Justyna Dura178
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki1534
    ›    Siwik Zofia2350
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki1863
    ›    Beata Waniek1440
     Wzory oświadczeń majątkowych706
   Powszechny Spis Rolny 2020468
   Rządowe Centrum Legislacji2610
   Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021431
   Pomoc publiczna2543
     2021266
     2020282
     2019353
     2018443
     2017335
     2016420
     20151731
     2014732
     2013877
     2012827
   Ponowne wykorzystanie informacji1464
   Redakcja Biuletynu3991
RODO
   Klauzule informacyjne1316
Łączna liczba odwiedzin:1951917