Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna57288
   Dane podstawowe177827
   Ogłoszenia93658
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze54229
     Nabór na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych 8046
   Godziny urzędowania7018
   Organizacja urzędu15140
   Dostępność1027
   Zastępca Wójta1122
   Sekretarz7690
   Skarbnik7732
   Rejestry i ewidencje4763
     Rejestr Instytucji Kultury1594
     Księgi rejestrowe Instytucji Kultury1581
   Nieodpłatna pomoc prawna3038
Organy
   Wójt Gminy16995
     Kompetencje2184
     Kontakt2469
     Zarządzenia6554
     Raport o stanie Gminy Sokolniki699
    ›    2019552
    ›    2020488
    ›    2021382
    ›    2022328
    ›    2023195
    ›    202457
   Rada Gminy18574
     Przewodniczący Rady3257
     Skład Rady7878
     Regulamin2016
     Plan Pracy Rady3322
     Sesje6574
    ›    Sesje w poprzednich kadencjach11365
    ›    Kadencja 2018-20245809
    ›    Kadencja 2024-2029208
     Uchwały Rady Gminy2750
     Projekty Uchwał2828
    ›    20151056
    ›    20161700
    ›    20172390
    ›    20181173
    ›    20191414
    ›    20201029
    ›    20211621
    ›    20221439
    ›    2023572
    ›    2024327
     Wnioski i interpelacje Radnych - kadencja 2024 - 202992
     Wnioski i interpelacje Radnych - kadencja 2018 - 20241915
     Dyżury radnych2137
     Kontakt z radnymi2741
     Nagrania i transmisja obrad Rady Gminy1239
     System Rada dla Mieszkańców538
   Komisje Rady - kadencja 2024-2029217
     Komisja Rozwoju Gminy95
    ›    Przedmiot działania65
    ›    Skład osobowy80
    ›    Plan pracy i sprawozdania74
    ›    Posiedzenia komisji45
     Komisja Rewizyjna59
    ›    Przedmiot działania59
    ›    Skład osobowy62
    ›    Plan pracy i sprawozdania45
    ›    Posiedzenia komisji32
     Komisja skarg, wniosków i petycji67
    ›    Przedmiot działania38
    ›    Skład osobowy50
    ›    Plan pracy i sprawozdania28
    ›    Posiedzenia komisji51
   Komisje Rady - kadencja 2018-2024 2144
     Komisja Rozwoju Gminy1215
    ›    Przedmiot działania614
    ›    Skład osobowy673
    ›    Plan pracy i sprawozdania1124
    ›    Posiedzenia komisji3380
     Komisja Rewizyjna911
    ›    Przedmiot działania512
    ›    Skład osobowy709
    ›    Plan pracy i sprawozdania1016
    ›    Posiedzenia komisji2002
     Komisja skarg, wniosków i petycji754
    ›    Przedmiot działania481
    ›    Skład osobowy542
    ›    Plan pracy i sprawozdania621
    ›    Posiedzenia komisji1639
     Doraźna komisja statutowa429
    ›    Skład osobowy374
    ›    Posiedzenia komisji1627
    ›    Plan pracy i sprawozdania396
    ›    Przedmiot działania411
   Komisje Rady - Archiwum4633
     Komisja Rozwoju Gminy581
    ›    Przedmiot działania590
    ›    Skład osobowy681
    ›    Plan pracy i sprawozdania577
    ›    Posiedzenia komisji1680
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia1874
    ›    Przedmiot działania1331
    ›    Skład osobowy2067
    ›    Plan pracy i sprawozdania2220
     Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego1472
    ›    Przedmiot działania1242
    ›    Skład osobowy1617
    ›    Plan pracy i sprawozdania2766
    ›    Posiedzenia komisji1067
    ›    Uchwały komisji999
     Komisja Rewizyjna1621
    ›    Przedmiot działania1014
    ›    Skład osobowy1827
    ›    Plan pracy i sprawozdania2302
    ›    Posiedzenia komisji1213
    ›    Uchwały komisji1004
     Komisja Rolnictwa1412
    ›    Przedmiot działania1122
    ›    Skład osobowy1846
    ›    Plan pracy i działania1492
    ›    Posiedzenia komisji881
    ›    Uchwały komisji899
     Wspólne posiedzenia stałych komisji rady gminy733
    ›    Posiedzenia komisji2044
     Doraźna Komisja Statutowa652
    ›    Przedmiot działania702
    ›    Skład osobowy677
    ›    Posiedzenia komisji823
Plan Ogólny Gminy
   Podstawowe informacje58
   Punkty informacyjne34
   Ogłoszenie50
   Składanie wniosków39
   Strefy planistyczne 42
   Dokumenty do pobrania48
   Kontakt30
Prawo Lokalne
   Zbiór aktów prawa miejscowego3516
   Statut6844
   Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy7403
   Budżet6684
     Projekty5659
     Uchwały Budżetowe2430
    ›    20111068
    ›    20131198
    ›    2014897
    ›    2015845
    ›    20161332
    ›    20171352
    ›    20181410
    ›    20192220
    ›    20201007
    ›    2021679
    ›    2022889
    ›    2023590
     Podstawowe informacje o budżecie2158
    ›    20051069
    ›    20061202
    ›     20071280
    ›    20081315
    ›    20091392
    ›    20151180
    ›    20141008
    ›    2016923
    ›    2017696
   Sprawozdania5440
     Rok 2023124
     Rok 2022414
     Rok 2021394
     Rok 2020625
    ›    Rok 20141436
    ›    Rok 20151822
    ›    Rok 20161528
    ›    Rok 20171352
    ›    Rok 2018524
    ›    Rok 2019658
     Sprawozdania archiwalne 2014-2019180
    ›    Rok 20061367
    ›    Rok 20071499
    ›    Rok 20081591
    ›    Rok 20092400
    ›    Rok 20102601
    ›    Rok 20112772
    ›    Rok 20121980
    ›    Rok 20132059
     Sprawozdania archiwalne 2006-2013685
     Sprawozdania archiwalne 2000-20051889
   Podatki 8177
     Podatek od nieruchomości9238
     Podatek od środków transportowych6320
     Podatek rolny6051
     Podatek leśny2893
     Opłata od posiadania psów2585
     Inkaso1575
     Opłata targowa1657
     Informacje w sprawach podatków2342
     Zwolnienia podatkowe1655
   Strategie7194
   Protokoły z Sesji Rady Gminy Sokolniki15161
     Kadencja 2018 -20232100
     Kadencja 2014 -20182799
     Kadencja 2010 -20142252
     Kadencja 2006 -20102605
   Zagospodarowanie przestrzenne17463
     Studium i plany4418
     Zawiadomienia291
    ›    2022418
    ›    2023142
    ›    2024121
     Obwieszczenia345
    ›    2022961
    ›    2023278
    ›    2024231
     Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego2124
   Ochrona środowiska7547
     Wycinka drzew i krzewów2300
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wnioski2090
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia14315
     Decyzje środowiskowe1241
    ›    Wydane decyzje910
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia archiwalne335
    ›    Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych4491
    ›    Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń4995
    ›    Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - wymagania dla przedsiębiorców1633
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych723
    ›    Informacje o postępowaniach406
     Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną1353
     Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego1292
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sokolniki oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi1754
     Uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - wymagania dla przedsiębiorców1147
     Rejestr działalności regulowanej1362
     Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości1575
    ›    2013 rok1391
    ›    2014 rok1311
    ›    2015 rok1281
    ›    2016 rok1030
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt878
    ›    2017 rok807
    ›    2018 rok660
    ›    2019 rok423
    ›    2020 rok423
    ›    2021 rok324
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest5649
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków2831
     Program ochrony środowiska dla gminy Sokolniki1820
     Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi1930
     Kalendarz polowań zbiorowych539
   Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu2139
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów52329
     Rok 20241478
     Rok 20235725
     Rok 20229604
     Rok 202130998
     Rok 202013107
     Rok 201922057
     Rok 201821146
     Rok 201719829
   Zapytania cenowe25521
     Rok 2024991
     Rok 20235248
     Rok 20226673
     Rok 202123019
     Rok 202013182
     Rok 201922536
     Rok 201819925
     Archiwum3199
    ›    Rok 20128859
    ›    Rok 20138658
    ›    Rok 201411874
    ›    Rok 201526395
    ›    Rok 201629803
    ›    Rok 201726833
   Gospodarka nieruchomościami6245
     Rok 20241235
     Rok 20231730
     Rok 20221221
     Rok 20201294
     Rok 2019565
     Rok 20181431
     Rok 20172670
     Rok 20161302
     Rok 201511555
     Rok 20141210
     Rok 20121992
   Roczny plan zamówień7637
     2022576
     2021448
     2018583
     2017752
   Archiwum3277
     Rok 201615656
     Rok 201526684
     Rok 201413544
     Rok 20139757
     Rok 20129549
     Rok 201121205
     Rok 201015736
     Rok 200912935
     Rok 200812535
     Rok 200727799
     Rok 200611541
     Rok 20053200
     Rok 20044014
     Rok 20031709
   Regulaminy3737
   Platforma zakupowa512
Załatwianie Spraw
   Karty usług7792
     Referat Organizacyjny2745
     Referat Finansów i Podatków4379
     Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Mieniem6988
     Urząd Stanu Cywilnego5077
     Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji1163
     Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska1418
   Elektroniczna skrzynka podawcza3350
   Wniosek o przyznanie prawa pomocy w post. przed sądami administr.1634
   Udostępnianie informacji publicznej3832
   Ułatwienia dostępu1542
   Petycje3406
   Zgromadzenia2522
Wybory i Referenda
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 20241073
   Wybory Samorządowe 20244454
   Referendum Ogólnokrajowe 2023 r.328
   Wybory ławników 2024/27292
   Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 20232520
   Wybory Prezydenta RP 20203276
   Archiwum1693
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 20191416
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sokolniki1068
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sokolniki 1502
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019875
     Wybory Samorządowe 20183678
     Wybory parlamentarne 20153928
     Referendum ogólnokrajowe 20151998
     Wybory Prezydenta RP 20151929
     Wybory Samorządowe 20145129
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20141892
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 20114978
     Wybory do Izb Rolniczych 20112610
     Wybory Samorządowe 20108141
     Wybory Prezydenta RP 20106369
     Referendum Gminne6085
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20095092
     Wybory uzupełniające 20086447
     Wybory 20074338
Inne
   Jednostki organizacyjne6980
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki2352
    ›    Kontakt1470
    ›    Sprawozdania2010
    ›    Dokumenty statutowe1549
    ›    Kierownictwo1042
    ›    Regulaminy629
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki5096
    ›    Kontakt2190
    ›    Kierownictwo1765
    ›    Statut9013
    ›    RODO483
    ›    Zapytania cenowe6230
    ›    Program działania instytucji171
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej3300
    ›    Kontakt2622
    ›    Kierownictwo1927
    ›    Statut1304
    ›    Elektroniczna Skrzynka Podawcza998
    ›    Zarządzenia2284
    ›    RODO562
    ›    Zapytania cenowe6536
    ›    Ogłoszenia o naborze1306
     Placówki Edukacyjne5909
   SOŁECTWA5717
     Informacja o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.949
     Sołectwo Bagatelka1950
    ›    Statut1188
    ›    Sołtys1564
    ›    Rada Sołecka1254
    ›    Zebrania Wiejskie1812
     Sołectwo Góry1226
    ›    Statut773
    ›    Sołtys1171
    ›    Rada Sołecka915
    ›    Zebrania Wiejskie1708
     Sołectwo Kopaniny1488
    ›    Statut856
    ›    Sołtys1287
    ›    Rada Sołecka896
    ›    Zebrania Wiejskie1744
     Sołectwo Nowy Ochędzyn2015
    ›    Statut999
    ›    Sołtys1400
    ›    Rada Sołecka1064
    ›    Zebrania Wiejskie1766
     Sołectwo Pichlice2060
    ›    Statut817
    ›    Sołtys1240
    ›    Rada Sołecka1002
    ›    Zebrania Wiejskie1790
     Sołectwo Prusak1364
    ›    Statut838
    ›    Sołtys1229
    ›    Rada Sołecka915
    ›    Zebrania Wiejskie1778
     Sołectwo Ryś1280
    ›    Statut805
    ›    Sołtys1178
    ›    Rada Sołecka1589
    ›    Zebrania Wiejskie1925
     Sołectwo Sokolniki1807
    ›    Statut832
    ›    Sołtys2584
    ›    Rada Sołecka1040
    ›    Zebrania Wiejskie2310
     Sołectwo Stary Ochędzyn1561
    ›    Statut922
    ›    Sołtys1284
    ›    Rada Sołecka1072
    ›    Zebrania Wiejskie1801
     Sołectwo Tyble1491
    ›    Statut895
    ›    Sołtys1139
    ›    Rada Sołecka991
    ›    Zebrania Wiejskie1716
     Sołectwo Walichnowy2514
    ›    Statut901
    ›    Sołtys1431
    ›    Rada Sołecka1126
    ›    Zebrania Wiejskie2570
     Sołectwo Wiktorówek1252
    ›    Statut890
    ›    Sołtys1067
    ›    Rada Sołecka903
    ›    Zebrania Wiejskie1597
     Sołectwo Zdzierczyzna1174
    ›    Statut881
    ›    Sołtys1060
    ›    Rada Sołecka995
    ›    Zebrania Wiejskie1545
   Organizacje pozarządowe68697
     Otwarte konkursy ofert276
     Komisje konkursowe181
   Kontrole i audyty3504
     Kontrole zewnętrzne1496
    ›    20091014
    ›    20101044
    ›    20111218
    ›    2012974
    ›    20131103
    ›    2014946
     Kontrole wewnętrzne1238
    ›    2011819
    ›    2012798
    ›    2013912
    ›    2014860
     Audyty1466
    ›    2011923
    ›    2012846
     Kontrola zarządcza1192
    ›    2012940
    ›    2013807
    ›    2018302
    ›    2019483
    ›    2020364
   Oświadczenia majątkowe16478
     Wójt4445
    ›    Sylwester Skrzypek5881
    ›     Olek Aurelia3145
     Urząd Gminy7204
    ›    Henryk Niedźwiecki1090
    ›    Ewa Bartosiewicz2052
    ›    Katarzyna Krzyżanowska1644
    ›    Barbara Sawicka-Kanicka1426
    ›    Lidia Beljulji1943
    ›    Ryszard Grüner1373
    ›    Aleksandra Kukawska858
    ›    Ewelina Kos947
    ›    Bartosz Górka516
    ›    Rafał Barszczewski184
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2014-20182647
    ›    Bartosz Górka2641
    ›    Ewa Jopek1787
    ›    Agnieszka Kadłubek1466
    ›    Grzegorz Kowalczyk1414
    ›    Zbigniew Kowalczyk1321
    ›    Rafał Lasota1369
    ›    Gabriela Malik1816
    ›    Marek Małecki1287
    ›    Zdzisław Mielczarek1067
    ›    Adrian Niedźwiecki1194
    ›    Antoni Otorowski1491
    ›    Rafał Prukop1619
    ›    Jarosław Rembecki1276
    ›    Tomasz Rosiński1398
    ›    Radosław Szkudlarek1536
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2018-20243244
    ›    Bartosz Górka894
    ›    Roman Jagielski979
    ›    Agnieszka Kadłubek1072
    ›    Grzegorz Kowalczyk727
    ›    Zbigniew Kowalczyk1247
    ›    Dariusz Kowalewski998
    ›    Rafał Lasota826
    ›    Marek Małecki1354
    ›    Zdzisław Mielczarek792
    ›    Antoni Otorowski678
    ›    Rafał Prukop867
    ›    Jarosław Rembecki898
    ›    Tomasz Rosiński748
    ›    Bogdan Stanek647
    ›    Radosław Szkudlarek990
    ›    Henryk Niedźwiecki814
    ›    Ewa Jopek352
     Dyrektorzy placówek oświatowych4276
    ›    Frankowska Anna4195
    ›    Suchy Olga4253
    ›    Malinowska Mirosława4307
    ›    Jamróz Iwona2392
    ›    Michał Hącel1670
    ›    Anna Chojnacka1237
    ›    Marta Mieszała820
    ›    Wydmuch Barbara3294
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach3685
    ›    Jaroch Cygan Mariola3167
    ›    Ewa Szandała1032
    ›    Justyna Dura261
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki1686
    ›    Siwik Zofia2570
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki1988
    ›    Beata Waniek1601
     Wzory oświadczeń majątkowych799
   Powszechny Spis Rolny 2020819
   Rządowe Centrum Legislacji2977
   Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021663
   Pomoc publiczna2830
     2021301
     2020357
     2019423
     2018492
     2017385
     2016462
     20151905
     2014775
     2013935
     2012858
   Ponowne wykorzystanie informacji1747
   Redakcja Biuletynu4205
RODO
   Klauzule informacyjne1708
Łączna liczba odwiedzin:2079645