Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna20371
   Dane podstawowe172715
   Ogłoszenia85414
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze46737
     Nabór na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych 5760
   Godziny urzędowania5223
   Organizacja urzędu12349
   Sekretarz6231
   Skarbnik6438
   Rejestry i ewidencje3662
     Rejestr Instytucji Kultury1312
     Księgi rejestrowe Instytucji Kultury1275
   Nieodpłatna pomoc prawna1804
Organy
   Wójt Gminy13609
     Kompetencje1926
     Kontakt1987
     Zarządzenia 2004-20155970
    ›    20045977
    ›    20057904
    ›    20064700
    ›    20075446
    ›    20085815
    ›    200910244
    ›    201010042
    ›    20117519
    ›    20125733
    ›    20135315
    ›    20144405
    ›    20155371
     Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy2045
    ›    20163397
    ›    20172594
    ›    20182742
    ›    20192871
    ›    20202577
     Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów1302
    ›    20162313
    ›    20171600
    ›    2018340
    ›    20191028
    ›    2020760
     Raport o stanie Gminy Sokolniki242
    ›    2019270
    ›    2020186
    ›    202146
   Rada Gminy15177
     Przewodniczący Rady2633
     Skład Rady6813
     Regulamin1699
     Plan Pracy Rady2726
     Sesje5610
    ›    Sesje w poprzednich kadencjach7583
    ›    Kadencja 2018-20232042
     Uchwały Rady Gminy808
     Uchwały Rady Gminy - archiwum7928
    ›    20027704
    ›    20038248
    ›    20048988
    ›    200514396
    ›    200611897
    ›    20079532
    ›    200810622
    ›    20099881
    ›    201020029
    ›    20117552
    ›    20125327
    ›    20135709
    ›    20144754
    ›    20154990
    ›    20163865
    ›    20173169
    ›    20183379
    ›    20194379
    ›    20201118
     Projekty Uchwał1888
    ›    2015782
    ›    20161168
    ›    20171073
    ›    2018455
    ›    2019491
    ›    2020392
    ›    2021211
     Wnioski i interpelacje Radnych - kadencja 2018 - 2023807
     Dyżury radnych1787
     Kontakt z radnymi2165
     Nagrania i transmisja obrad Rady Gminy213
     System Rada dla Mieszkańców174
   Komisje Rady - kadencja 2018-2023 882
     Komisja Rozwoju Gminy482
    ›    Przedmiot działania232
    ›    Skład osobowy265
    ›    Plan pracy i sprawozdania330
    ›    Posiedzenia komisji915
     Komisja Rewizyjna337
    ›    Przedmiot działania216
    ›    Skład osobowy339
    ›    Plan pracy i sprawozdania281
    ›    Posiedzenia komisji541
     Komisja skarg, wniosków i petycji303
    ›    Przedmiot działania235
    ›    Skład osobowy252
    ›    Plan pracy i sprawozdania230
    ›    Posiedzenia komisji435
     Doraźna komisja statutowa163
    ›    Skład osobowy128
    ›    Posiedzenia komisji212
    ›    Plan pracy i sprawozdania149
    ›    Przedmiot działania136
   Komisje Rady - Archiwum4151
     Komisja Rozwoju Gminy376
    ›    Przedmiot działania328
    ›    Skład osobowy370
    ›    Plan pracy i sprawozdania319
    ›    Posiedzenia komisji820
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia1647
    ›    Przedmiot działania1069
    ›    Skład osobowy1850
    ›    Plan pracy i sprawozdania1655
     Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego1258
    ›    Przedmiot działania992
    ›    Skład osobowy1382
    ›    Plan pracy i sprawozdania2131
    ›    Posiedzenia komisji847
    ›    Uchwały komisji764
     Komisja Rewizyjna1396
    ›    Przedmiot działania790
    ›    Skład osobowy1571
    ›    Plan pracy i sprawozdania1620
    ›    Posiedzenia komisji947
    ›    Uchwały komisji779
     Komisja Rolnictwa1204
    ›    Przedmiot działania913
    ›    Skład osobowy1583
    ›    Plan pracy i działania1210
    ›    Posiedzenia komisji664
    ›    Uchwały komisji689
     Wspólne posiedzenia stałych komisji rady gminy543
    ›    Posiedzenia komisji1147
     Doraźna Komisja Statutowa437
    ›    Przedmiot działania499
    ›    Skład osobowy478
    ›    Posiedzenia komisji593
Prawo Lokalne
   Zbiór aktów prawa miejscowego2312
   Statut5732
   Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy2898
   Budżet5696
     Projekty4352
    ›    PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2020150
     Uchwały Budżetowe1882
    ›    2011833
    ›    2013973
    ›    2014671
    ›    2015616
    ›    2016890
    ›    2017857
    ›    2018791
    ›    2019814
    ›    2020436
     Podstawowe informacje o budżecie1879
    ›    2005833
    ›    2006987
    ›     20071064
    ›    20081056
    ›    20091167
    ›    2015941
    ›    2014579
    ›    2016704
    ›    2017438
   Sprawozdania4470
     Rok 2020203
     Rok 2019338
     Rok 2018242
     Rok 2017865
     Rok 20161036
     Rok 20151147
     Rok 20141107
    ›    Rok 20061112
    ›    Rok 20071260
    ›    Rok 20081337
    ›    Rok 20092138
    ›    Rok 20102104
    ›    Rok 20112244
    ›    Rok 20121723
    ›    Rok 20131795
     Sprawozdania archiwalne 2006-2013451
     Sprawozdania archiwalne 2000-20051494
   Podatki 6944
     Podatek od nieruchomości7032
     Podatek od środków transportowych5205
     Podatek rolny4753
     Podatek leśny2161
     Opłata od posiadania psów2030
     Inkaso1248
     Opłata targowa1331
     Informacje w sprawach podatków1775
     Zwolnienia podatkowe1089
   Strategie6174
   Protokoły z Sesji Rady Gminy Sokolniki14286
     Kadencja 2018 -2023417
     Kadencja 2014 -20181804
     Kadencja 2010 -20141310
     Kadencja 2006 -20101634
   Zagospodarowanie przestrzenne12919
     Studium i plany2485
     Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego1120
   Ochrona środowiska5673
     Wycinka drzew i krzewów1612
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wnioski1714
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia7142
     Decyzje środowiskowe389
    ›    Wydane decyzje161
    ›    Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych2492
    ›    Dane kontaktowe firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sokolniki 3828
    ›    Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - wymagania dla przedsiębiorców1191
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych271
    ›    Informacje o postępowaniach107
     Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną1077
     Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego874
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sokolniki oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi1456
     Uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - wymagania dla przedsiębiorców881
     Rejestr działalności regulowanej1061
     Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości1068
    ›    2013 rok1141
    ›    2014 rok1056
    ›    2015 rok1051
    ›    2016 rok750
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt500
    ›    2017 rok570
    ›    2018 rok372
    ›    2019 rok180
    ›    2020 rok169
    ›    2021 rok48
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest4862
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków1982
     Program ochrony środowiska dla gminy Sokolniki1405
     Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi1179
     Kalendarz polowań zbiorowych70
   Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu490
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów45793
     Rok 202110932
     Rok 202011889
     Rok 201921716
     Rok 201820698
     Rok 201719099
   Zapytania cenowe23395
     Rok 20218381
     Rok 202012138
     Rok 201922103
     Rok 201819045
     Rok 201725873
     Archiwum2950
    ›    Rok 20128162
    ›    Rok 20137739
    ›    Rok 201411170
    ›    Rok 201525830
    ›    Rok 201628931
   Gospodarka nieruchomościami4225
     Rok 2020735
     Rok 2019340
     Rok 20181044
     Rok 20171949
     Rok 20161075
     Rok 201511327
     Rok 2014944
     Rok 20121775
   Roczny plan zamówień1945
     202188
     2018371
     2017557
   Archiwum2730
     Rok 201615345
     Rok 201526389
     Rok 201413051
     Rok 20139253
     Rok 20129134
     Rok 201120315
     Rok 201014923
     Rok 200912428
     Rok 200812074
     Rok 200726823
     Rok 200611059
     Rok 20053016
     Rok 20043809
     Rok 20031501
   Regulaminy3120
Załatwianie Spraw
   Karty usług5314
     Referat Organizacyjny1907
     Referat Finansów i Podatków3332
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska4621
     Urząd Stanu Cywilnego3688
     Referat Oświaty670
     Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy831
     Samodzielne Stanowisko ds. bhp, OC, spraw wojskowych i transportu764
   Elektroniczna skrzynka podawcza2546
   Wniosek o przyznanie prawa pomocy w post. przed sądami administr.1075
   Udostępnianie informacji publicznej2310
   Ułatwienia dostępu986
   Petycje2073
   Zgromadzenia1733
Wybory
   Wybory Prezydenta RP 20201016
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019711
   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sokolniki 781
   Archiwum1048
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019484
     Wybory Samorządowe 20182603
     Wybory parlamentarne 20152802
     Referendum ogólnokrajowe 20151443
     Wybory Prezydenta RP 20151505
     Wybory Samorządowe 20144247
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20141446
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 20114350
     Wybory do Izb Rolniczych 20112410
     Wybory Samorządowe 20107039
     Wybory Prezydenta RP 20105670
     Referendum Gminne5468
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20094500
     Wybory uzupełniające 20085820
     Wybory 20073803
Inne
   Jednostki organizacyjne5724
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki1984
    ›    Kontakt1034
    ›    Sprawozdania1259
    ›    Dokumenty statutowe1237
    ›    Kierownictwo772
    ›    Regulaminy383
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki4017
    ›    Kontakt1433
    ›    Kierownictwo1281
    ›    Statut8692
    ›    RODO183
    ›    Zapytania cenowe896
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej2305
    ›    Kontakt1978
    ›    Kierownictwo1425
    ›    Statut962
    ›    Elektroniczna Skrzynka Podawcza686
    ›    Zarządzenia1282
    ›    RODO232
    ›    Zapytania cenowe1071
    ›    Ogłoszenia o naborze272
     Placówki Edukacyjne5369
   SOŁECTWA3906
     Informacja o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.639
     Sołectwo Bagatelka1275
    ›    Statut710
    ›    Sołtys1099
    ›    Rada Sołecka891
    ›    Zebrania Wiejskie1231
     Sołectwo Góry781
    ›    Statut548
    ›    Sołtys820
    ›    Rada Sołecka615
    ›    Zebrania Wiejskie1078
     Sołectwo Kopaniny930
    ›    Statut581
    ›    Sołtys799
    ›    Rada Sołecka614
    ›    Zebrania Wiejskie977
     Sołectwo Nowy Ochędzyn1239
    ›    Statut644
    ›    Sołtys961
    ›    Rada Sołecka695
    ›    Zebrania Wiejskie1119
     Sołectwo Pichlice1007
    ›    Statut524
    ›    Sołtys772
    ›    Rada Sołecka626
    ›    Zebrania Wiejskie1127
     Sołectwo Prusak937
    ›    Statut574
    ›    Sołtys898
    ›    Rada Sołecka597
    ›    Zebrania Wiejskie1065
     Sołectwo Ryś849
    ›    Statut523
    ›    Sołtys774
    ›    Rada Sołecka600
    ›    Zebrania Wiejskie1158
     Sołectwo Sokolniki1268
    ›    Statut575
    ›    Sołtys1486
    ›    Rada Sołecka661
    ›    Zebrania Wiejskie1300
     Sołectwo Stary Ochędzyn907
    ›    Statut634
    ›    Sołtys821
    ›    Rada Sołecka678
    ›    Zebrania Wiejskie1166
     Sołectwo Tyble948
    ›    Statut622
    ›    Sołtys759
    ›    Rada Sołecka660
    ›    Zebrania Wiejskie1092
     Sołectwo Walichnowy1234
    ›    Statut631
    ›    Sołtys981
    ›    Rada Sołecka735
    ›    Zebrania Wiejskie1466
     Sołectwo Wiktorówek791
    ›    Statut596
    ›    Sołtys699
    ›    Rada Sołecka572
    ›    Zebrania Wiejskie948
     Sołectwo Zdzierczyzna684
    ›    Statut528
    ›    Sołtys697
    ›    Rada Sołecka680
    ›    Zebrania Wiejskie902
   Organizacje pozarządowe50445
   Kontrole i audyty2828
     Kontrole zewnętrzne1231
    ›    2009737
    ›    2010782
    ›    2011979
    ›    2012740
    ›    2013776
    ›    2014705
     Kontrole wewnętrzne998
    ›    2011613
    ›    2012589
    ›    2013661
    ›    2014632
     Audyty1208
    ›    2011657
    ›    2012606
     Kontrola zarządcza736
    ›    2012556
    ›    2013568
    ›    201842
    ›    201962
    ›    202048
   Oświadczenia majątkowe13309
     Wójt3641
    ›    Sylwester Skrzypek4420
    ›     Olek Aurelia2302
     Urząd Gminy5419
    ›    Kałuża Krystyna1630
    ›    Bagiński Bogusław980
    ›    Henryk Niedźwiecki795
    ›    Ewa Bartosiewicz1325
    ›    Rafał Barszczewski1029
    ›    Katarzyna Krzyżanowska997
    ›    Małgorzata Krajewska901
    ›    Barbara Sawicka-Kanicka565
    ›    Lidia Beljulji979
    ›    Ryszard Grüner366
    ›    Aleksandra Kukawska321
    ›    Ewelina Kos143
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2014-20182273
    ›    Bartosz Górka2117
    ›    Ewa Jopek1469
    ›    Agnieszka Kadłubek1113
    ›    Grzegorz Kowalczyk1089
    ›    Zbigniew Kowalczyk1040
    ›    Rafał Lasota1063
    ›    Gabriela Malik1487
    ›    Marek Małecki964
    ›    Zdzisław Mielczarek804
    ›    Adrian Niedźwiecki889
    ›    Antoni Otorowski1162
    ›    Rafał Prukop1237
    ›    Jarosław Rembecki920
    ›    Tomasz Rosiński1063
    ›    Radosław Szkudlarek1194
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2018-20231341
    ›    Bartosz Górka445
    ›    Roman Jagielski257
    ›    Agnieszka Kadłubek495
    ›    Grzegorz Kowalczyk269
    ›    Zbigniew Kowalczyk766
    ›    Dariusz Kowalewski333
    ›    Rafał Lasota282
    ›    Marek Małecki789
    ›    Zdzisław Mielczarek255
    ›    Antoni Otorowski248
    ›    Rafał Prukop308
    ›    Jarosław Rembecki334
    ›    Tomasz Rosiński219
    ›    Bogdan Stanek328
    ›    Radosław Szkudlarek410
    ›    Henryk Niedźwiecki308
     Dyrektorzy placówek oświatowych3513
    ›    Frankowska Anna3140
    ›    Suchy Olga3499
    ›    Malinowska Mirosława3664
    ›    Jamróz Iwona2055
    ›    Michał Hącel988
    ›    Anna Chojnacka508
    ›    Marta Mieszała344
    ›    Wydmuch Barbara2896
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach2451
    ›    Jaroch Cygan Mariola2428
    ›    Ewa Szandała327
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki1093
    ›    Siwik Zofia1792
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki1619
    ›    Beata Waniek899
     Wzory oświadczeń majątkowych484
   Powszechny Spis Rolny 2020168
   Rządowe Centrum Legislacji2245
   Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021117
   Pomoc publiczna2201
     202140
     2020133
     2019200
     2018287
     2017196
     2016266
     20151248
     2014593
     2013720
     2012679
   Ponowne wykorzystanie informacji1134
   Redakcja Biuletynu3538
RODO
   Klauzule informacyjne637
Łączna liczba odwiedzin:1847232