artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXIV/197/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/197/2018

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie powołania skarbnika gminy

 

Uchwała Nr XXXIV/197/2018

artykuł nr 2

Skarbnik Gminy Sokolniki

Funkcję Skarbnika Gminy Sokolniki pełni Pani Barbara Sawicka - Kanicka.

tel. 62 78 45 166

Skarbnik Gminy Sokolniki przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu