artykuł nr 1

Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności w gminie Sokolniki: Bartosz Górka

Numer telefonu: 626262225, 504812867

e-mail: bartoszg@sokolniki.pl

Adres: Urząd Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, I piętro pokój nr 2

 

Zadania Koordynatora ds. dostępności:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę.
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,
  3. Monitorowanie działalności podejmowanej przez Gminę w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
artykuł nr 2

Analiza stanu oraz plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 2021/2022

Analiza stanu oraz plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminę Sokolniki w budynkach użyteczności publicznej na lata 2021/2022

Załączniki:
Analiza 2021/2022277 KB
Analiza 2021/2022258 KB
artykuł nr 3

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raporty