artykuł nr 1

Przedmiot działania komisji przyjęty uchwałą...

Przedmiot działania komisji przyjęty uchwałą Nr III/7/10 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 grudnia 2010 r.
artykuł nr 2

Podstawowy przedmiot działania:

1. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.
2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Sokolniki.
3. Rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji do rozpatrzenia.
4. Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy Sokolniki oraz wniosków zgłaszanych przez Radnych.