artykuł nr 1

Kontakt

Wójt Gminy Sokolniki przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godzinach 8:00 - 16:00, a gdy dzień ten jest wolny od pracy, następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy

Sylwester Skrzypek
   62 78 451 59,   697064250
fax. 62 78 451 94