artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Sokolniki

Baza Aktów Własnych - zawiera zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy oraz zbiór aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów od 2004 roku, a także uchwały Rady Gminy Sokolniki, w tym teksty jednolite uchwał i rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Łódzkiego.