artykuł nr 1

Kontakt do Radnych Rady Gminy Sokolniki

Biuro obsługi rady gminy

I piętro pokój nr 9 Urzędu Gminy w Sokolnikach
  62 6262212
l rada@sokolniki.pl