artykuł nr 1

Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki

Funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki
w kadencji 2024 - 2029 pełni:

Pan Rafał Prukop

Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 - 16:00, a gdy dzień ten jest wolny od pracy, następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy

(pokój nr 1 na parterze budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach)

Funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sokolniki
w kadencji 2024 - 2029 pełni:

Pan Marek Małecki