artykuł nr 1

Zadania doraźnej Komisji Statutowej

Zadania doraźnej Komisji Statutowej:

- analiza obowiązującego statutu (Uchwała Nr XX/138/09 Rady Gminy Sokolniki z dnia 04 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminy Sokolniki),

- przygotowanie projektu nowego statutu,

- przedstawienie projektu nowego statutu Radzie Gminy Sokolniki w terminie do 31 grudnia 2016 r.