artykuł nr 1

Skład osobowy

Doraźna Komisja Statutowa w składzie:

1. Zbigniew Kowalczyk - przewodniczący komisji

2. Jarosław Rembecki - zastępca przewodniczącego komisji

3. Adrian Niedźwiecki - członek

4. Marek Małecki - członek

5. Radosław Szkudlarek - członek