artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu doraźnej Komisji Statutowej w dniu 23 czerwca 2016 r. o godzinie 09:00

Zawiadamiam, że posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w czwartek 23 czerwca 2016 roku o godzinie 09:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach, przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

1.   Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.

2.   Praca nad projektem nowego statutu gminy Sokolniki.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia doraźnej Komisji Statutowej.

4.   Zamknięcie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

  /-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 2

Zawiadomienie o posiedzeniu doraźnej Komisji Statutowej w dniu 23 maja 2016 r. o godzinie 11:00

 Zawiadamiam, że posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w poniedziałek
23 maja 2016 roku o godzinie 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach, przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
2.Praca nad projektem nowego statutu gminy Sokolniki.
3.Zamknięcie posiedzenia.


                   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
              /-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 3

Zawiadomienie o posiedzeniu doraźnej Komisji Statutowej w dniu 22 marca 2016 r. o godzinie 12:30

 

 

Zawiadamiam, że posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się we wtorek 22 marca 2016 roku o godzinie 12:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.

2. Analiza obowiązującego statutu przyjętego Uchwałą Nr XX/138/09 Rady Gminy Sokolniki z dnia 04 czerwca 2009 r.

3.   Praca nad projektem nowego statutu gminy Sokolniki.

4.   Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

  /-/ Zbigniew Kowalczyk