artykuł nr 1

Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 28 grudnia 2017 r.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2018-2026

http://www.bip.sokolniki.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=613&x=55

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok

http://www.bip.sokolniki.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=397&x=56&y=2

artykuł nr 2

Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 29 listopada 2017 r.

Załączniki:
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomościMB
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku rolnegoMB
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku leśnegoMB
w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków41 KB
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii "Łódź" w Walichnowach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii "Łódź" w Walichnowach119 KB
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Tyblach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Tyblach118 KB
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pichlicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pichlicach125 KB
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starym Ochędzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Starym Ochędzynie128 KB
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokolnikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Sokolnikach128 KB
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Sokolniki146 KB
w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Sokolniki oraz diet sołtysów119 KB
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok"406 KB
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok87 KB
artykuł nr 3

Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 13 września 2017 r.

artykuł nr 4

Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 28 czerwca 2017 r.

artykuł nr 5

Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 24 maja 2017 r.