artykuł nr 1

Skład Komisji Rozwoju Gminy

Skład Komisji Rozwoju Gminy powołanej uchwałą Nr XXIV/141/2017
RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 13 marca 2017 r.


1) Górka Bartosz;
2) Jopek Ewa;
3) Kadłubek Agnieszka;
4) Kowalczyk Grzegorz;
5) Kowalczyk Zbigniew;
6) Lasota Rafał;
7) Malik Gabriela;
8) Małecki Marek;
9) Mielczarek Zdzisław;
10) Niedźwiecki Adrian;
11) Otorowski Antoni;
12) Prukop Rafał;
13) Rembecki Jarosław;
14) Rosiński Tomasz;
15) Szkudlarek Radosław.