artykuł nr 1

Skład Komisji Rozwoju Gminy

Skład Komisji Rozwoju Gminy powołanej uchwałą Nr I/5/18
RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 21 listopada 2018 r. 

1) Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący

2) Radosław Szkudlarek - Z-ca Przewodniczącego

3) Roman Jagielski;

4) Ewa Jopek (zmiana uchwałą Nr XXXIX/249/21 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 listopada 2021r.)

5) Agnieszka Kadłubek;

6) Grzegorz Kowalczyk;

7) Dariusz Kowalewski;

8) Rafał Lasota;

9) Marek Małecki;

10) Zdzisław Mielczarek;

11) Henryk Niedźwiecki (zmiana uchwałą Nr XV/85/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 września 2019r.)

12) Antoni Otorowski;

13) Rafał Prukop;

14) Jarosław Rembecki;

15) Tomasz Rosiński.