artykuł nr 1

Skład Komisji Rewizyjnej

Skład Komisji Rewizyjnej powołanej uchwałą Nr I/3/18
RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 21 listopada 2018 r. 

(zmiana: uchwała Nr LXIII/359/23 z dnia 31 maja 2023 r.)

1) Jarosław Rembecki - Przewodniczący;

2) Antoni Otorowski - Z-ca Przewodniczącego;

3) Grzegorz Kowalczyk;

4) Radosław Szkudlarek;

5) Roman Jagielski;

6) Tomasz Rosiński.