artykuł nr 1

Przedmiot działania Komisji skarg, wniosków i petycji

Przedmiot działania Komisji skarg, wniosków i petycji:

1) Analiza i opiniowanie skierowanych do Rady Gminy:

a) skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;

b) wniosków;

c) petycji składanych przez obywateli.