artykuł nr 1

Skład Komisji skarg, wniosków i petycji

Skład Komisji  skarg, wniosków i petycji powołanej uchwałą Nr I/4/18
RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 21 listopada 2018 r. 

1) Bartosz Górka - Przewodniczący;

2) Tomasz Rosiński - Z-ca Przewodniczącego;

3) Radosław Szkudlarek;

4) Grzegorz Kowalczyk;

5) Zbigniew Kowalczyk.