artykuł nr 1

Wnioski i zapytania z XXXI sesji Rady Gminy Sokolniki

artykuł nr 2

Interpelacje, wnioski i zapytania z XXX sesji Rady Gminy Sokolniki

artykuł nr 3

Interpelacje z XXIV sesji Rady Gminy Sokolniki

artykuł nr 4

Interpelacje z XXIII sesji Rady Gminy Sokolniki

artykuł nr 5

Interpelacje z XXII sesji Rady Gminy Sokolniki