artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu doraźnej komisji statutowej w dniu 17 maja 2021 r.

Zawiadamiam, iż posiedzenie doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w poniedziałek 17 maja 2021 r. o godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.

2. Zaopiniowanie projektu zmian do Statutu Gminy Sokolniki przyjętego uchwałą Nr XLI/227/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4701 oraz z 2019 r. Poz. 173).

3. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia doraźnej komisji statutowej.

4. Zamknięcie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY DORAŹNEJ

KOMISJI STATUTOWEJ

/-/ Bartosz Górka

artykuł nr 2

Zawiadomienie o posiedzeniu doraźnej komisji statutowej w dniu 18 marca 2021 r.

Zawiadamiam, iż posiedzenie doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w czwartek 18 marca 2021 r. o godz. 8:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.

2. Praca nad projektem zmian Statutu Gminy Sokolniki przyjętego uchwałą Nr XLI/227/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4701 oraz z 2019 r. poz. 173).

3. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY DORAŹNEJ

KOMISJI STATUTOWEJ

/-/ Bartosz Górka

artykuł nr 3

Zawiadomienie o posiedzeniu doraźnej komisji statutowej w dniu 12 listopada 2020 r.

Zawiadamiam, iż posiedzenie doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w czwartek 12 listopada 2020 r. o godz. 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.

2. Praca nad projektem zmian Statutu Gminy Sokolniki przyjętego uchwałą Nr XLI/227/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz.4701 oraz z 2019 r. poz.173).

3. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY DORAŹNEJ

KOMISJI STATUTOWEJ

/-/  Bartosz Górka

artykuł nr 4

Zawiadomienie o posiedzeniu doraźnej komisji statutowej w dniu 8 października 2020 r.

Zawiadamiam, iż posiedzenie doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w czwartek 8 października 2020 r. o godz. 8:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
  2. Praca nad projektem zmian Statutu Gminy Sokolniki przyjętego uchwałą Nr XLI/227/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz.4701 oraz z 2019 r. poz.173).
  3. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY DORAŹNEJ

KOMISJI STATUTOWEJ

 /-/   Bartosz Górka

artykuł nr 5

Zawiadomienie o posiedzeniu Doraźnej komisji statutowej w dniu 18 lutego 2020 r.

Zawiadamiam, iż posiedzenie doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się we wtorek 18 lutego 2020 r. o godz. 8:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
  2. Kontynuacja analizy obowiązującego statutu Gminy Sokolniki przyjętego uchwałą Nr XLI/227/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 sierpnia 2018 roku, wraz z pracami nad projektem zmian Statutu Gminy Sokolniki.
  3. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia doraźnej komisji statutowej.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY DORAŹNEJ

KOMISJI STATUTOWEJ

  Bartosz Górka