artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy

Baza Aktów Własnych - zawiera zbiór uchwał Rady Gminy Sokolniki, w tym teksty jednolite uchwał i rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Łódzkiego, a także zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy oraz zbiór aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów.