artykuł nr 1

Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 27 grudnia 2018 r.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019-2028

http://www.bip.sokolniki.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=613&x=55

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok

http://www.bip.sokolniki.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=397&x=56&y=2

Załączniki:
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok376 KB
w sprawie zniesienia prawnej ochrony drzew w postaci pomnika przyrody100 KB
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych318 KB
w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej ds. statutów sołectw95 KB
w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sokolniki70 KB
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Sokolniki83 KB
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023154 KB
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (Wersja Nr 1)158 KB
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023141 KB
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 (Wersja Nr 1)148 KB
w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023185 KB
w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (Wersja Nr 1)199 KB
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok245 KB
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018806 KB
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2018 - 2026891 KB
artykuł nr 2

Projekty uchwał na II sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 5 grudnia 2018 r.

artykuł nr 3

Projekty uchwał na I sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 21 listopada 2018 r.

artykuł nr 4

Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 18 października 2018 r.

artykuł nr 5

Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 27 września 2018 r.