artykuł nr 6

Projekty uchwał na XIV sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 29 sierpnia 2019 r.

artykuł nr 7

Projekty uchwał na XIII sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 12 sierpnia 2019 r.

artykuł nr 8

Projekty uchwał na XII sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 17 lipca 2019 r.

artykuł nr 9

Projekty uchwał na XI sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 27 czerwca 2019 r.

artykuł nr 10

Projekty uchwał na X sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 30 maja 2019 r.