artykuł nr 1

PK.ZUZ.4210.175.2024.JG - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomieni o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji w części - pkt. I.I.d. pozwolenia wodnoprawnego z dnia 5.10.2023 r., znak: PO.ZUZ.2.4210.259.2023.BK

artykuł nr 2

PK.ZUZ.4210.60.2024.JG - Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z zadaniem pn.:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 482 na odcinku skrzyżowania z DK 74 - Sokolniki" w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

artykuł nr 3

PK.ZUZ.4210.175.2024.JG - Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji w części - pkt.II.I.d. pozwolenia wodnoprawnego z dnia 5.10.2023 r znak : PO.ZUZ.2.4210.259.2023.BK

artykuł nr 4

RGK.6733.4.2024 - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na działkach o numerze ewidencyjnym 275/2, 273/9, 273/7 położone we wsi Pichlice

artykuł nr 5

RGK.6733.3.2024 - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV położonej w Starym Ochędzynie na działkach o numerze ewidencyjnym 197, 203/13, 203/3, 26/9, 26/8, 26/7, 26/6, 26/5, 26/4, 26/3, 26/2, 26/1, 26/10

Dostępne kategorie:
2024
2023
2022