artykuł nr 1

RGK.6730.13.2024 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji...

Wójta Gminy Sokolniki zawiadamia, że na wniosek Pani Marty Bryłka w dniu 10.04.2024 r, została wydana decyzja, znak sprawy: RGK.6730.13.2024 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego przewidzianych do realizacji na działkach o numerze ewidencyjnym 183/5, 181/1 położonych we wsi Stary Ochędzyn w obrębie geodezyjnym 0004 Ochędzyn Stary.
artykuł nr 2

RGK.6733.6.2024 - Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 15.04.2024 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "budowie zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z niezbędna infrastrukturą" w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:"Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ryś" na działce o numerze ewidencyjnym 1044 położonej w miejscowości RYŚ w obrębie geodezyjnym 0005 Pichlice, gmina Sokolniki.

artykuł nr 3

RGK.6733.5.2024 - Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 15.04.2024 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na działkach o numerze ewidencyjnym 273/9, 270/7, 273/7, 270/6, 270/5, 270/4, 270/3, 270/2, 270/1, 269/3, 269/2 położonych w miejscowości Pichlice obręb geodezyjny 0005 Pichlice

artykuł nr 4

RGK.6733.3.2024 - Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 15.04.2024 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na działach o numerze ewidencyjnym 197, 203/13, 203/3, 20/9, 26/8, 26/7, 26/6, 26/5, 26/4, 26/3, 26/2, 26/1, 26/10 położonych w miejscowości Stary Ochędzyn, obręb geodezyjny 0004 Ochędzyn Stary

artykuł nr 5

RGK.6733.4.2024 - Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 05.04.2024 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na działkach o numerze ewidencyjnym: 275/2, 273/9, 273/7 położone w miejscowości Pichlice, obręb geodezyjny 0005 Pichlice

Dostępne kategorie:
2024
2023
2022