artykuł nr 1

RGK.6733.1.2024 - Obwieszczenie Wójta Gminy...

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na Budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na działkach o nr. 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/6, 125/7, 125/8, 125/9, 125/10, 125/11, 123, 126/9połozonych w miejscowości KOPANINY obręb geodezyjny 0002 Kopaniny
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 3.01.2024 r.

GPB-III.7840.35.2023.JR - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Wieruszowskiego Nr 1/2021  dnia 22.11.2021 r

Dostępne kategorie:
2024
2023
2022