artykuł nr 1

Rok 2022

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego na 2022 r.

Podatek rolny w 2022 r. wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5q żyta czyli: 153,70zł (2,5q x 61,48zł),

- od 1 ha użytków rolnych - równowartość pieniężną 5 q żyta czyli 307,40 zł (5q x 61,48zł).

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021 (M.P z 2021 poz. 951)


Dochód z gospodarstwa rolnego w 2020r  według GUS: 3 819,00 zł (M.P. z 2021 poz 877)

artykuł nr 2

Rok 2021

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego na 2021 r.

Podatek rolny w 2021 r. wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5q żyta czyli: 146,38zł (2,5q x 58,55zł),

- od 1 ha użytków rolnych - równowartość pieniężną 5 q żyta czyli 292,75 zł (5q x 58,55zł).

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2020 (M.P z 2020 poz. 982)

Dochód z gospodarstwa rolnego w 2019r  według GUS: 3 244,00 zł (M.P. z 2020 poz 852)

artykuł nr 3

Rok 2020

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego na 2020 r.

Podatek rolny w 2020 r. wynosi:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5q żyta czyli: 146,15zł (2,5q x 58,46zł),
  • od 1 ha użytków rolnych - równowartość pieniężną 5 q żyta czyli 292,30 zł (5q x 58,46zł).

Dochód z gospodarstwa rolnego w 2018r  według GUS: 2.715,00 zł (M.P. z 2019 poz 870)

artykuł nr 4

Rok 2019

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego na 2019 r.

Podatek rolny w 2019 r. wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5q żyta czyli: 130,00zł (2,5q x 52,00zł),

- od 1 ha użytków rolnych - równowartość pieniężną 5 q żyta czyli 260,00zł (5q x 52,00zł).

 

Nowe zasady przeliczania użytków rolnych :

- rowy – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

- grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz. = 1 ha przel.

- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

- grunty pod stawami niezarybionymi - 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

- grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fiz. = 1 ha przel.

Gmina Sokolniki zaliczona jest do I okręgu podatkowego .

Zgodnie z art. 6a ust. 8 pkt 3 ustawy o podatku rolnym obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego bez wezwania, w terminach: do dnia 15 marca15 maja15 września15 listopada; na rachunek bankowy:


Urząd Gminy w Sokolnikach

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie O/Sokolniki

Nr 74 9256 0004 4200 0114 3000 0010,

telefon kontaktowy: Aleksandra Kukawska 62 78 45 166.

 

UCHWAŁA NR II/11/18 RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 

Dochód z gospodarstwa rolnego w 2017r  według GUS: 3.399,00 zł (M.P. z 2018 poz 911)

Dochód z gospodarstwa rolnego w 2016r według GUS: 2.577,00 zł (M.P. z 2017 poz. 884)

artykuł nr 5

Rok 2018

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego na 2018 r.

Podatek rolny w 2018 r. wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5q żyta czyli: 130,00zł (2,5q x 52,00zł),

- od 1 ha użytków rolnych - równowartość pieniężną 5 q żyta czyli 260,00zł (5q x 52,00zł).

 

Nowe zasady przeliczania użytków rolnych :

- rowy – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

- grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz. = 1 ha przel.

- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

- grunty pod stawami niezarybionymi - 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

- grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fiz. = 1 ha przel.

Gmina Sokolniki zaliczona jest do I okręgu podatkowego .

Zgodnie z art. 6a ust. 8 pkt 3 ustawy o podatku rolnym obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego bez wezwania, w terminach: do dnia 15 marca15 maja15 września15 listopada; na rachunek bankowy:


Urząd Gminy w Sokolnikach

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie O/Sokolniki

Nr 74 9256 0004 4200 0114 3000 0010,

telefon kontaktowy: Kałuża Krystyna 62 78 45 166.

 

Uchwała Rady Gminy Sokolniki z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała Nr XXXI/180/2017 

Dochód z gospodarstwa rolnego w 2016r według GUS: 2.577,00 zł (M.P. z 2017 poz. 884)

Dochód z gospodarstwa rolnego w 2015r według GUS: 1.975,00 zł (M.P. z 2016 poz. 932)

Załączniki:
IR-1130 KB
ZR-1A81 KB
ZR-1B113 KB
DR-1327 KB
ZR-1A81 KB
ZR-1B113 KB