artykuł nr 1

Rok 2024

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego na 2024 r.

Podatek rolny w 2024r. wynosi:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5q żyta czyli: 224,075 zł (2,5q x 89,63 zł),
  • od 1 ha użytków rolnych - równowartość pieniężną 5 q żyta czyli 448,15 zł (5q x 89,63 zł).

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2023 (M.P z 2023 poz. 1129)

Dochód z gospodarstwa rolnego w 2024 r według GUS: 5 549,00 zł (M.P. z 2023 poz 1030)

artykuł nr 2

Rok 2023

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego na 2023 r.

Podatek rolny w 2023r. wynosi:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5q żyta czyli: 185,125 zł (2,5q x 74,05zł),
  • od 1 ha użytków rolnych - równowartość pieniężną 5 q żyta czyli 370,25zł (5q x 74,05zł).

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2022 (M.P z 2022 poz. 995)

Dochód z gospodarstwa rolnego w 2023r  według GUS: 3 288,00zł (M.P. z 2022 poz 913)

artykuł nr 3

Rok 2022

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego na 2022 r.

Podatek rolny w 2022 r. wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5q żyta czyli: 153,70zł (2,5q x 61,48zł),

- od 1 ha użytków rolnych - równowartość pieniężną 5 q żyta czyli 307,40 zł (5q x 61,48zł).

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021 (M.P z 2021 poz. 951)


Dochód z gospodarstwa rolnego w 2020r  według GUS: 3 819,00 zł (M.P. z 2021 poz 877)

artykuł nr 4

Rok 2021

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego na 2021 r.

Podatek rolny w 2021 r. wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5q żyta czyli: 146,38zł (2,5q x 58,55zł),

- od 1 ha użytków rolnych - równowartość pieniężną 5 q żyta czyli 292,75 zł (5q x 58,55zł).

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2020 (M.P z 2020 poz. 982)

Dochód z gospodarstwa rolnego w 2019r  według GUS: 3 244,00 zł (M.P. z 2020 poz 852)

artykuł nr 5

Rok 2020

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego na 2020 r.

Podatek rolny w 2020 r. wynosi:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5q żyta czyli: 146,15zł (2,5q x 58,46zł),
  • od 1 ha użytków rolnych - równowartość pieniężną 5 q żyta czyli 292,30 zł (5q x 58,46zł).

Dochód z gospodarstwa rolnego w 2018r  według GUS: 2.715,00 zł (M.P. z 2019 poz 870)