artykuł nr 1

Rok 2023

Informacja w sprawie stawek podatku leśnego na 2023 r.

Zgodnie z art.4.ust.1 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r. (Dz.U z2019r. poz. 888) podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wyniosła 323,18 zł za 1m3 i ogłoszona została w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2021 r. ( M. P. z 2022r. poz. 996 )

  1. podatek leśny od 1 ha lasu za rok 2023 wynosi 71,10zł (tj. 0,220 m3 x 323,18 zł),
  2. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50%, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o podatku leśnym – 35,55 zł.

Obowiązujące wzory deklaracji nie uległy zmianie i znajdziecie Państwo w informacji za rok 2022.

artykuł nr 2

Rok 2022

Informacja w sprawie stawek podatku leśnego na 2022 r.

Zgodnie z art.4.ust.1 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r. podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wyniosła 212,26 zł za 1m3 i ogłoszona została w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. ( M. P. z 2021r. poz. 950 )

  1. podatek leśny od 1 ha lasu za rok 2022 wynosi 46,6972 (tj. 0,220 m3 x 212,26 zł),
  2. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50%, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o podatku leśnym.
artykuł nr 3

Rok 2021

Informacja w sprawie stawek podatku leśnego na 2021 r.

Zgodnie z art.4.ust.1 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r. podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła 196,84 zł za 1m3 i ogłoszona została w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. ( M. P. z 2020r. poz. 983 )

1. podatek leśny od 1 ha lasu za rok 2021 wynosi 43,30 (tj. 0,220 m3 x 196,84 zł),

2. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50%, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o podatku leśnym.

artykuł nr 4

Rok 2020

Informacja w sprawie stawek podatku leśnego na 2020 r.

Zgodnie z art.4.ust.1 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r. podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1m3 i ogłoszona została w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. ( M. P. z 2019r. poz. 1018 )

  1. podatek leśny od 1 ha lasu za rok 2020 wynosi 42,73zł (tj. 0,220 m3 x 194,24 zł),
  2. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50%, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o podatku leśnym.
artykuł nr 5

Rok 2019

Informacja w sprawie stawek podatku leśnego na 2019 r.

Zgodnie z art.4.ust.1 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r. podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wyniosła 191,98 zł za 1m3 i ogłoszona została w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. ( M. P. poz. 1005 )

1. podatek leśny od 1 ha lasu za rok 2018 wynosi 42,24 zł (tj. 0,220 m3 x 191,98 zł),

2. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50%, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o podatku leśnym.

Zgodnie z art. 6, ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku leśnym obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego bez wezwania do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sokolnikach

Urząd Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki
749256 0004 4200 0114 3000 0010

Telefon kontaktowy: Aleksandra Kukawska 62 78 45 166