artykuł nr 1

Rok 2024

Informacja w sprawie stawek podatku leśnego na 2024 r.

Zgodnie z art.4.ust.1 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r. (Dz.U z2019r. poz. 888) podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. wyniosła 327,43 zł za 1m3 i ogłoszona została w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. ( M. P. z 2023r. poz. 1130 )

  1. podatek leśny od 1 ha lasu za rok 2024 wynosi 72,0346 zł (tj. 0,220 m3 x 327,43 zł),
  2. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50%, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o podatku leśnym – 36,0173 zł.

Obowiązujące wzory deklaracji nie uległy zmianie i znajdziecie Państwo w informacji za rok 2022.

artykuł nr 2

Rok 2023

Informacja w sprawie stawek podatku leśnego na 2023 r.

Zgodnie z art.4.ust.1 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r. (Dz.U z2019r. poz. 888) podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wyniosła 323,18 zł za 1m3 i ogłoszona została w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2021 r. ( M. P. z 2022r. poz. 996 )

  1. podatek leśny od 1 ha lasu za rok 2023 wynosi 71,10zł (tj. 0,220 m3 x 323,18 zł),
  2. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50%, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o podatku leśnym – 35,55 zł.

Obowiązujące wzory deklaracji nie uległy zmianie i znajdziecie Państwo w informacji za rok 2022.

artykuł nr 3

Rok 2022

Informacja w sprawie stawek podatku leśnego na 2022 r.

Zgodnie z art.4.ust.1 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r. podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wyniosła 212,26 zł za 1m3 i ogłoszona została w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. ( M. P. z 2021r. poz. 950 )

  1. podatek leśny od 1 ha lasu za rok 2022 wynosi 46,6972 (tj. 0,220 m3 x 212,26 zł),
  2. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50%, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o podatku leśnym.
artykuł nr 4

Rok 2021

Informacja w sprawie stawek podatku leśnego na 2021 r.

Zgodnie z art.4.ust.1 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r. podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła 196,84 zł za 1m3 i ogłoszona została w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. ( M. P. z 2020r. poz. 983 )

1. podatek leśny od 1 ha lasu za rok 2021 wynosi 43,30 (tj. 0,220 m3 x 196,84 zł),

2. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50%, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o podatku leśnym.

artykuł nr 5

Rok 2020

Informacja w sprawie stawek podatku leśnego na 2020 r.

Zgodnie z art.4.ust.1 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r. podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1m3 i ogłoszona została w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. ( M. P. z 2019r. poz. 1018 )

  1. podatek leśny od 1 ha lasu za rok 2020 wynosi 42,73zł (tj. 0,220 m3 x 194,24 zł),
  2. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50%, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o podatku leśnym.