artykuł nr 1

Inkaso podatków i opłaty od posiadania psów

Wykaz inkasentów, dla poszczególnych obszarów sołectw, znajduje się w załączniku do poniższej uchwały:

Uchwała Nr VII/31/2015