artykuł nr 1

Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005

Załączniki:
sprawozdania 2005 rokMB
artykuł nr 2

Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004

Załączniki:
sprawozdania 2004 rokMB
artykuł nr 3

Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003

Załączniki:
sprawozdania 2003 rokMB
artykuł nr 4

Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2002

Załączniki:
sprawozdania 2002 rokMB
artykuł nr 5

Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2001

Załączniki:
sprawozdania 2001 rokMB