artykuł nr 1

Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał...

Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał 2009 roku
artykuł nr 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2009 rok

artykuł nr 3

Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał...

Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2009 roku
artykuł nr 4

Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał...

Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2009 roku
artykuł nr 5

Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał...

Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2009 roku