artykuł nr 1

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za...

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną