artykuł nr 1

Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2010 roku

artykuł nr 2

Roczna informacja o wykonaniu budżetu

artykuł nr 3

Sprawozdania roczne z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2010 rok

artykuł nr 4

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za okres III kwartał 2010 r.

artykuł nr 5

Informacja o przebiegu budżetu gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2010 roku.