artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki zawiadamiające strony postępowania o wpłynięciu zawiadomienia RDOŚ w Łodzi w sprawie nowego terminu załatwienia sprawy

Przedsięwzięcie pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku produkcyjno - magazynowego z infrastrukturą towarzyszącą, usytuowanego w miejscowości Prusak nr 23, na działkach nr ewid. 332/1, 332/2, 336/5, 336/6, 337/7, 337/10, 337/13, 337/15, 34/1, 341/3, 343/2, 344/2, 345/4 oraz fragmentach działek 329 i 326/3 w obrębie nr 6 Prusak (gm. Sokolniki)"

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki o zakończeniu postępowania dowodowego

Przedsięwzięcie pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej pod nazwą "ZDZIERCZYZNA PV I" o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stacjami transformatorowymi SN/nN oraz kontenerami technicznymi w postaci magazynów energii" zlokalizowane na działkach o nr ewid. 108 i 138, obręb Zdzierczyzna, gm. Sokolniki

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki o zakończeniu postępowania dowodowego

Przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji mebli o budowę hali produkcyjnej mebli wraz z częścią socjalno - magazynową i infrastrukturą towarzyszącą" zlokalizowane na działkach o nr ewid. 151, 152, 153/3, 155, 156/1, 156/2, 157 i 158, obręb Ochędzyn Nowy, gm. Sokolniki

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki o wydłużeniu terminu na złożenie uzupełnienia do dnia 31 października 2022 r.

Przedsięwzięcie pn.:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 482 na odcinku skrzyżowania z DK 74- Sokolniki" zlokalizowane w gm. Sokolniki, na odcinku drogi od km 90+510 do km 92+105

artykuł, nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki o przekazaniu uzupełnienia Raportu ooś do RDOŚ w Łodzi w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2022-10-01