artykuł nr 1

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wytyczne dotyczące ww. zezwoleń zawarte są w Uchwale Nr XXI/127/2013 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 marca 2013 r.