artykuł nr 1

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sokolniki oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi.

Procedura wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalsze postępowanie z nimi jest opisane w Uchwale Nr XXVII /175/10 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 stycznia 2010 r.