artykuł nr 1

Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał 2012 roku

obrazek
artykuł nr 2

Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2012 roku

Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2012 roku

artykuł nr 3

Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2012 roku

Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2012 roku

artykuł nr 4

Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2012 roku

Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2012 roku
 
 

Załączniki:
Kwartalna informacje o wykonaniu budżetu za I kwartał65 KB
Rb-Z292 KB
Rb-ZN-2294 KB
Rb-ZN294 KB
Rb-50 W-2390 KB
RB-50 W-1372 KB
Rb-50 D-2225 KB
Rb-50 D-1215 KB
Rb-27 ZZ313 KB
Rb-NDS184 KB
Rb-N291 KB
Rb-28SMB
Rb -27S699 KB