artykuł nr 1

Uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sokolniki - wymagania dla przedsiębiorców

 

Wytyczne dotyczące ww. zezwoleń zawarte są w Uchwale Nr XXI/129/2013 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 marca 2013 r.