artykuł nr 1

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Sokolniki na 2015 r