artykuł nr 1

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2015 rok

artykuł nr 2

Sprawozdania na koniec 2015 roku

Sprawozdania na koniec 2015 roku

artykuł nr 3

Sprawozdania do 30 listopada 2015 roku

Sprawozdania do 30 listopada 2015 roku

artykuł nr 4

Sprawozdania za III kwartał 2015 r.

Sprawozdania za III kwartał 2015 r.

artykuł nr 5

Sprawozdania za II kwartał 2015 r.

Sprawozdania za II kwartał 2015 r.