artykuł nr 1

ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

W celu wyświetlenia listy aktów dla Gminy Sokolniki należy z górnego menu wybrać sekcję Organy wydające, następnie wyszukać miejscowość Sokolniki.